Skip to main content
Thành phố Bến Tre hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2014
Ngày 08 tháng 12 năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bến Tre để tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 06 - CT/TU của Ban Thường vụ...

Văn bản chỉ đạo điều hành mới

 

Thành phố Bến Tre hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2014

Ngày 08 tháng 12 năm 2014, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bến Tre để tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và sơ kết 03 năm thực hiện chỉ thị 06 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân (...)

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức tập huấn Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, bổ sung

Ngày 15 tháng 12 năm 2014, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tập huấn “Một số nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm Y tế” đợt 2 cho các đồng chí là Trưởng Khối vận 17 xã, phường, ...

Tập huấn và tham quan mô hình trồng dưa lưới

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre  về hoạt động khoa học, công nghệ năm 2014, phòng Kinh tế thành phố Bến Tre vừa tổ chức buổi tập huấn, hội thảo và tham quan trồng dưa lưới cho gần 30 hội viên phụ nữ và nông dân trên địa bàn thành phố.

Thành phố Bến Tre qua một năm thực hiện công tác Vì sự tiến bộ Phụ nữ

Trong năm 2014, thành phố Bến Tre tiếp tục tập trung đẩy mạnh các họat động nhằm xây dựng thành phố văn hóa, Đô thị lọai II và xã nông thôn mới; Cấp uỷ và chính quyền thành phố luôn quan tâm chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội cho gia đình chính sách, gia đình có công với (...)

Ban Chỉ huy quân sự thành phố Bến Tre tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm, bổ nhiệm, giải ngạch sĩ quan dự bị năm 2014

Ngày 16 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Bến Tre đã tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải ngạch theo quy định của Pháp lệnh Dự bị động viên cho 33 đồng chí là Sĩ quan dự bị trên địa bàn thành phố.