Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 22/08/2019, 10:00
Thành phố Bến Tre: Xây dựng chính quyền điện tử hướng tới phục vụ người dân
22/08/2019 | Hồng Quốc
Với vị trí là trung tâm kinh tế chính trị, xã hội của tỉnh nhà, thời gian qua thành phố Bến Tre đặc biệt quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ máy công quyền, thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Cụ thể, đến nay 100% các cơ quan, phòng ban, xã phường thành phố sử dụng phần mềm quản lí văn bản IOffice trong trao đổi công việc, bộ phận một cửa tại UBND thành phố, xã, phường ứng dụng CNTT vào quản lí, giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân kịp thời đúng qui định. Qua khảo sát, trên địa bàn thành phố Bến Tre, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 là khá cao, chiếm tỷ lệ 90,49% so với năm 2017. Nhằm ứng dụng mạnh mẽ CNTT vào hoạt động các cơ quan công quyền, hướng đến xây dựng, phát triển chính quyền điện tử “đủ sức” đáp ứng cho sự phát triển toàn diện của thành phố Bến Tre trong thời gian tới, UBND thành phố Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch 3930/KH-UBND “về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử thành phố Bến Tre giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025”.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch, trong giai đoạn (2019 2020) thành phố xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin đủ sức tiếp nhận và triển khai sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin, liên thông và chia sẻ dữ liệu luôn được hoạt động thông suốt và an toàn. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước hực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước: cụ thể sẽ có 100% các phòng, ban thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã, phường sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia và các hệ thống liên thông văn bản nội bộ khác (thư công vụ, hệ thống chỉ đạo điều hành…); 70-80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố dưới dạng điện tử; tối thiểu 70% hồ sơ công việc tại Uỷ ban nhân dân thành phố; 60% hồ sơ công việc tại các phòng ban thành phố và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Đối với nội dung  ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân đảm bảo có 100% phòng, ban thành phố, Uỷ ban nhân dân các xã, phường triển khai và sử dụng có hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh như: cung cấp trực tuyến 20% thủ tục hành chính đạt mức độ 3, bước đầu sử dụng chữ ký số để thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa của Uỷ ban nhân dân thành phố và Uỷ ban nhân dân các xã, phường (nếu có).

Mot-cua-UBND-TP-22-8-2019.png
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở Bộ phận 01 cửa UBND thành phố (ảnh: Phương Thảo)

Riêng trong giai đoạn (2021 – 2025) thành phố đặt ra mục tiêu về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin có 100% cán bộ, công chức cấp thành phố, tối thiểu 80% cấp xã, phường được trang bị máy tính làm việc. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước có từ 80-90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 90% hồ sơ công việc tại UBND thành phố; 80% hồ sơ công việc tại các phòng ban thành phố và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Riêng về nội dung ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người hàng năm tích hợp thêm 10-20% thủ tục hành chính hiện có lên mức độ 3, 4; 5-10% thủ tục hành chính được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có sử dụng chữ ký số.

Để hoàn thành mục tiêu mà kế hoạch đề ra, thành phố xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Chính phủ điện tử trên địa bàn thành phố. Cụ thể, thành phố có chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị nhà nước; tạo môi trường thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển công nghệ thông tin. Xây dựng các văn bản về an toàn thông tin như: quy định việc bảo đảm an toàn thông tin là nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin bắt buộc phải có tại mỗi cơ quan nhà nước.

 Bên cạnh đó, thành phố sẽ dành nguồn lực phù hợp từ ngân sách, cũng như huy động các nguồn lực khác để tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu ứng dụng công 5 nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước hiện nay. Quan tâm đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin, nhất là chú trọng đội ngũ chuyên trách về an ninh, an toàn mạng và bảo mật thông tin. Xây dựng cơ chế khuyến khích, chính sách ưu đãi để thu hút nhân lực tham gia xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai, phát triển Chính phủ điện tử. Đồng thời, thành phố tích cực triển khai chương trình truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính phủ điện tử ./.

Lượt người xem:   28
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com