Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 29/11/2018, 09:00
Triển khai công tác Lập bảng kê hộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
29/11/2018 | Huỳnh Hoa
Thực hiện phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, từ ngày 26/11-30/11/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Bến Tre đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý, phân công nhiệm vụ và tập huấn quy trình lập bảng kê hộ cho điều tra viên trên địa bàn thành phố.

Tap-huan-dieu-tra-dan-so-2018.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn (Ảnh: Huỳnh Hoa)

Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Bến Tre, điều tra viên sẽ thực hiện lập bảng kê từ ngày 01/12/2018-15/12/2018, đến 20/12/2018, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Bến Tre nghiệm thu bảng kê đối với các đơn vị xã, phường. Nội dung điều tra gồm điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu. Điều tra viên sẽ tiến hành điều tra để nắm rõ thông tin chung về dân số ở khu dân cư, về tình trạng di cư, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động việc làm, thực trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư... Thời gian thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019.

Kết quả Tổng điều tra sẽ phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của thành phố Bến Tre, của tỉnh và cả nước.

Lượt người xem:   129
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com