Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 30/11/2018, 09:00
Thành phố Bến Tre: Triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2018
30/11/2018 | Hồng Quốc
Sáng ngày 30/11/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng năm 2018 cho hơn hơn 90 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường. Ông Võ Văn Tới – Phó Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh Bến Tre đã đến dự.

Trien-khai-nghi-dinh-91-2017-cua-chinh-phu-2018.jpg
Ông Võ Văn Tới - Phó ban Thi đua - khen thưởng tỉnh phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Hồng Quốc)

Tại hội nghị đại biểu được giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng như: tiêu chuẩn xét, công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc"; danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương"; danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở". Qui định mức tiền thưởng đối với một số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như: danh hiệu " Cờ thi đua của Chính phủ" ; Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW"; "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ". Bên cạnh đó, đại biểu còn được phổ biến văn bản của UBND tỉnh hướng dẫn về công tác thi đua – khen thưởng năm 2018; hướng dẫn về nghiệp vụ trình tự, thủ tục xét, đề nghị và công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Tới – Phó Ban Thi đua khen thưởng tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng trong giai đoạn hiện nay đối với sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Ông lưu ý sau hội nghị các đại biểu nhanh chóng triển khai các văn bản mới hướng dẫn về công tác thi đua – khen thưởng trong đơn vị, địa phương mình. Thực hiện đầy đủ các qui trình hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng trong đó phải bảo đảm tính dân chủ, thực chất trong bình chọn các tập thể, cá nhân thực sự tiểu biểu, nổi bật để khen thưởng các danh hiệu. Từ đó, thực sự động viên khuyến khích phong trào thi đua lao động, sản xuất trong từng cấp, từng ngành từng cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, góp phần hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ (2015-2020) đã đề ra./.


Lượt người xem:   112
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com