Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 04/04/2019, 22:00
Những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Kết luận 102-LK/TW của Bộ Chính trị về Hội quần chúng
04/04/2019 | Phương Thảo
Thực hiện Kết luận 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền thành phố Bến Tre luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của các hội trên địa bàn ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, hoạt động của các tổ chức hội quần chúng được nâng lên.

Các hội quần chúng đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa người dân với Đảng và chính quyền. Đồng thời, tiếp sức cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập hợp nhân dân mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", và các cuộc vận động do các đoàn thể và địa phương phát động, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Trước năm 2014, thành phố có 13 hội và chi hội được thành lập, hoạt động trên các lĩnh vực cứu trợ, nhân đạo, y học cổ truyền, văn hóa, văn nghệ,… đến nay thành phố hiện có 15 tổ chức hội và chi hội đang hoạt động (Trong đó 05 hội được công nhận là hội có tính chất đặc thù). Nhìn chung, hoạt động của các hội quần chúng đã đóng góp tích cực cùng Nhà nước chăm lo cho công tác giáo dục - đào tạo, nhân đạo, từ thiện, cứu trợ, giúp đỡ người nghèo, bất hạnh, người gặp nạn trong thiên tai, dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, dịch vụ tư vấn pháp lý, phản biện xã hội và góp phần thực hiện công tác xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa,…

Hoi-the-duc-duong-sinh-thanh-pho.png
Hội Thể dục dưỡng sinh thành phố duy trì hoạt động thường xuyên (Ảnh: Phương Thảo)

Thành phố có 05 hội đặc thù gồm: Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Hội Người mù, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố (Hiện nay đổi tên thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo vệ trẻ em thành phố). Các hội đều hoạt động theo điều lệ của Trung ương hội và các định hướng nhiệm vụ được giao của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Tổng số hội viên hiện có 20.561 hội viên.

10 tổ chức hội còn lại gồm: Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Hội Sinh vật cảnh, Hội Luật gia thành phố, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố; Hội Doanh nghiệp Hội Thể dục dưỡng sinh; Chi hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu thành phố. Nhìn chung các hội đều tổ chức, hoạt động theo các nguyên tắc: "Tự nguyện; tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; không vì mục đích lợi nhuận; chấp hành tốt các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội và điều lệ hội". Tổng số hội viên hiện có 33.520 hội viên.

Hoi-bao-ve-uyen-loi-nguoi-tieu-dung.png
Đại hội đại biểu Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhiệm kỳ 2017-2022 (Ảnh: Phương Thảo)

Cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để các hội quần chúng hoạt động, từ đó hoạt động của các hội trên địa bàn ngày càng phát triển về tổ chức, đa dạng về lĩnh vực hoạt động và có nhiều đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

5 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được quan tâm thực hiện thông qua việc mở lớp, tổ chức hội họp, hội nghị tổng kết, phát hành bản tin nội bộ, họp mặt, sinh hoạt nội bộ với trên 6.000 cuộc. Hội Luật gia thành phố thực hiện tư vấn pháp luật 391 vụ miễn phí về Luật Hôn nhân gia đình, thương mại; tham gia tố tụng 13 vụ. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố thực hiện tư vấn hoà giải lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng 52 vụ việc.

Trao-the-bao-hiem-y-te-cho-ho-ngheo.png
Chi Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo người tàn tật thành phố vận động tặng thẻ bảo hiểm cho người nghèo (Ảnh:Phương Thảo)

Trong lĩnh vực giảm nghèo, đã trợ cấp cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, hỗ trợ người nghèo với số tiền trê 14,5 tỷ đồng. Tặng quà cho trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn tổng số 62.928 phần quà, tổng kinh phí trên 13,4 tỷ đồng. Hỗ trợ làm đường 4,9 km, xây 76 cây cầu với tổng kinh phí trên 6,3 tỷ đồng. Xây dựng, sửa chữa 446 nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, gia đình chính sách, mái ấm tuổi già, gia đình hoàn cảnh khó khăn... tổng kinh phí  trên 13,1 tỷ đồng. Hỗ trợ xây dựng trường học, tặng học bổng, khuyến học, khuyến tài tổng kinh phí trên 20,1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: công tác quản lý nhà nước có phân công cán bộ nhưng kiêm nhiệm, chưa đáp ứng yêu cầu. Sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền cơ sở chưa đảm bảo theo yêu cầu, còn mang tính chất thời vụ. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý hội ở xã, phường không có chuyên trách, vì thế chưa chủ động trong các hoạt động của hội. Một số hội, chi hội hoạt động còn hình thức, chậm đổi mới, chưa sáng tạo, chưa thực sự gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và lợi ích của hội viên. Khả năng tập hợp, huy động nguồn lực của hội viên để đẩy mạnh hoạt động hội chưa cao. Ngoài ra, việc hướng dẫn của Trung ương về tổ chức hoạt động và quản lý hội còn những vấn đề chưa rõ và chưa được hướng dẫn thực hiện thống nhất nên trong quá trình thực hiện còn nhiều bất cập, chồng chéo, khó thực hiện.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức và hoạt động đối với các tổ chức hội, qua đó, phát hiện những điển hình tiên tiến kịp thời biểu dương, nhân rộng. Kịp thời phát hiện những mặt còn hạn chế, đề ra biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của các hội. Thường trực ban chấp hành các hội quần chúng cần có nhiệt huyết và quyết tâm cao trong công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên, chủ động tích cực trong việc phối hợp tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, lĩnh vực để tham gia vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương bằng những hợp đồng tư vấn, dịch vụ, phản biện, tập huấn, tuyên truyền đồng thời huy động sự tham gia của hội viên và cộng đồng dân cư. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đảm bảo thực chất. Hoạt động của hội phải thực sự đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên; đoàn kết, tập hợp hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức hội, hội viên và nhân dân, từ đó tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lượt người xem:   83
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com