Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 29/05/2019, 10:00
Thành phố Bến Tre: sơ kết Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
29/05/2019 | Hồng Quốc
Ngày 28/5/2019, Thành ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Sơ kết thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Ông Võ Thanh Hồng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Văn Thương – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã đến dự.

Xác định xây dựng, phát triển văn hóa và xây dựng con người văn hóa là động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện của thành phố, qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, thành phố Bến Tre thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bám sát tình hình thực tế trên địa bàn. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ và nhân dân trong lãnh đạo và thực hiện xây dựng môi trường văn hóa, con người văn hóa gắn với thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II, xây dựng thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chủ trương "Năm không" của Thành ủy. Kết quả, môi trường văn hóa, các thiết chế văn hóa thanh phố có bước phát triển, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đi vào chiều sâu, hiện thành phố có trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hơn 97% người lớn gương mẫu. Chất lượng giáo dục, đào tạo có bước duy trì và phát triển, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hằng năm đạt từ 98 đến 99%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90,6% tăng 25,98% so năm 2013. Thành phố dành nguồn lực thích hợp đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, giai đoạn 2014-2019 từ nguồn ngân sách tỉnh và thành phố đã đầu tư hơn 40 tỷ đồng thực hiện 18 công trình văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí hưởng thụ văn hóa cho nhân dân. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng xây dựng văn hóa công sở, văn hóa công vụ gắn việc phát động cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII, từ đó giúp mỗi cán bộ, đảng viên từng bước khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

So-ket-nghi-quyet-33-2019.png
Trao giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt Nghị quyết 33 (Ảnh: Hồng Quốc)

Về thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) được từng cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố thực hiện tốt. Việc đọc báo và tạp chí của Đảng như: báo Nhân dân, tạp chí cộng sản, tạp chí Xây dựng đảng, báo Đồng Khởi tại các cơ quan, đơn vị dần đi vào nế nếp qua đó chuyển tải nhanh chóng, kịp thời các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước, diễn biến đời sống chính trị của đất nước, tỉnh nhà tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, góp phần phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái các thế lực thù địch.

Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố còn số hạn chế nhất định trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) như: công tác vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa có lúc, có nơi chưa đồng bộ; môi trường văn hóa còn những biểu hiện thiếu lành mạnh, tiêu cực; việc mua, đọc báo, tạp chí Đảng ở một số nơi chưa chất lượng.

So-ket-nghi-quyet-33-2019-1.png
Ông Võ Thanh Hồng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Hồng Quốc)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Thanh Hồng yêu cầu trong thời gian tới mỗi cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Bí thư, chương trình hành động số 36 và Chỉ thị số 11 của Tỉnh ủy gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05 và nghị quyết TW 4 nhằm xây dựng văn hóa, con người Bến Tre đây là nền tảng thực hiện thắng lợi công cuộc "Đồng khởi mới" và "Đồng Khởi khởi nghiệp làm giàu chính và thoát nghèo bền vững". Nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị trong lãnh, chỉ đạo phát triển sự nghiệp văn hóa, chú trọng đầu tư phát triển các cơ sở, công trình văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Quan tâm thực hiện đưa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ngày càng đi vào chiều sâu, thực chế tạo nền tảng vững chắc thực hiện thành công xây dựng thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả các hiện tượng văn hóa không lành mạnh, văn hóa xấu, độc xây dựng mơi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Riêng thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư, các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng đồng thời duy trì thường xuyên việc khai thác, sử dụng báo, tạp chí của Đảng nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.

Tại hội nghị, có 03 tập thể và 05 cá nhân được UBND thành phố tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trọng thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Bí thư./.

Lượt người xem:   144
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com