Skip to main content

Kiểm tra công tác bầu cử Trưởng khu phố

Bản in

Nhằm đảm bảo công tác bầu cử Trưởng khu phố dễn ra đạt kết quả tốt theo tinh thần Quyết định số 08/2013/QĐ - UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Trưởng ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Công văn số 1299/UBND - TH, ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc cho chủ trương bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VI (2013 - 2015); Hướng dẫn liên tịch số 14/HDLT - SNV - BTT - UBMTTQ, ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Sở nội vụ và Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre về quy trình bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VI (2013 - 2015); Kế hoạch số 66/KH - UBND, ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre về kế hoạch bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VI (2013 - 2015);

Đồng chí Lương Thế Ngọc - Bí thư Đảng uỷ (bên phải), Tổ trưởng Tổ chỉ đạo bầu cử chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác bầu cử Trưởng khu phố

Ngày 24 tháng 4 năm 2013 tại hội trường Ủy ban nhân dân, Tổ bầu cử Trưởng khu phố phường tiến hành cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ VI (2013 - 2015), thành phần tham dự gồm: Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố, Ban công tác mặt trận cùng các thành viên tham dự, dưới sự chủ trì của Đồng chí Lương Thế Ngọc - Bí thư Đảng ủy - Tổ trưởng tổ Bầu cử Phường 5.

Thành phần tham dự kiểm tra công tác bầu cử

Kết quả qua buổi kiểm tra đã nghe Ủy ban nhân dân báo cáo sơ bộ một số việc chuẩn bị trước như: Kiểm tra thùng phiếu, phong màng và dụng cụ phục vụ cho bầu cử, đại diện khu phố báo cáo về những thuận lợi, khó khăn và địa điểm,  để chuẩn bị cho bầu cử Trưởng khu phố, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc báo cáo kết quả tổ chức hội nghị hiệp thương, thảo luận tiêu chuẩn và lập danh sách những người ra ứng cử Trưởng khu phố và ý kiến đóng góp của các thành viên…Sau khi nghe các ý kiến đóng góp đồng chí Lương thế Ngọc thay mặt Tổ bầu cử, chỉ đạo một số công việc cần tiếp tục triển khai thực hiện: tập trung cho công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, lập danh sách cử tri đi bầu cử đúng và đủ số lượng, kiểm tra lại toàn bộ công tác chuẩn bị, phân công lực lượng bảo vệ và thành viên tham gia các điểm nơi diễn ra bầu cử được đảm bảo, an toàn, tiết kiệm và đạt kết quả.

Trung Nguyên      
(CB VHXH Phường 5)