Skip to main content

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bản in

Từ ngày 09/11/2012 đến ngày 17/11/2012, Ủy ban nhân dân, UBMTTQVN Phường 8 đã tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn dân cư. Ngày hội nhằm ôn lại truyền thống 82 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đồng thời tổng kết đánh giá phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2012 và tặng nhiều phần quà cho các em học sinh nghèo. Đa số các khu phố đều tổ chức chu đáo, tạo không khí sôi nổi vui tươi, thật sự là ngày hội của toàn dân thu hút được nhiều quần chúng nhân dân trên địa bàn cùng tham gia.

Các Tổ NDTQ dâng vật phẩm trong Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2012

Trong không khí vui tươi đó, có sự tham dự của đại diện Ban thường vụ Đảng ủy, UBND, và các ban ngành đoàn thể của phường.

 Theo thống nhất của Ban Chỉ đạo Phường chọn khu phố 2 làm điểm để tổ chức. Khu phố 2 Phường 8 có 490 hộ dân sinh sống với hơn 2164 nhân khẩu. Trong năm 2012, nhân dân khu phố đã đoàn kết, xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao; tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không để phát sinh tệ nạn xã hội. Đến nay đã có trên 98% các con đường giao thông trong khu phố được bê tông, và có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2013 khu phố tiếp tục phấn đấu xây dựng khu phố văn hóa, tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, xây dựng hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước, cảnh quan môi trường trong khu dân cư góp phần cùng phường giữ vững Phường văn hóa.         

UBND P8