Skip to main content

Bộ máy hành chính UBND thành phố Bến Tre

Bản in

BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE
Địa chỉ: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3827114
Fax: 075.3827114

 

Chủ tịch

CAO THÀNH HIẾU

 

       Phó Chủ tịch                          Phó Chủ tịch                              Phó Chủ tịch

          VÕ THANH HỒNG                   TRẦN KHÁNH DƯ                    HUỲNH VĨNH KHÁNH