Skip to main content

13. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Bản in
STT
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại - Email
1
Đ/c Võ Văn Luyến
Trưởng phòng
 (075). 3826132
2
Đ/c Nguyễn Thị Hồng Phượng
Phó Trưởng phòng
(075). 3829509
3
Đ/c Nguyễn Thị Phương Lan
Phó Trưởng phòng
(075). 3829509
4
Đ/c Phạm Thị Như Mai
Phó Trưởng phòng
(075). 3829509