Skip to main content

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm viết sáng kiến

Bản in

Ngày 31 tháng 10 năm 2013, tại trường Trung học cơ sở Mỹ Hóa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về việc viết sáng kiến kinh nghiệm trong năm học 2012 - 2013. Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và giáo viên thuộc các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn đến tham dự.

Quang cảnh buổi rút kinh nghiệm. (Ảnh: Ngọc Hân)

Trong năm học qua, ngành giáo dục thành phố có 385 sáng kiến kinh nghiệm. Trong đó có 247 sáng kiến đạt yêu cầu. Nhìn chung, các đề tài sáng kiến kinh nghiệm mang tính thiết thực, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị. Tuy nhiên, qua đánh giá vẫn còn nhiều hạn chế như: có nhiều sáng kiến chưa đúng kiểu mẫu theo quy định, copy hoặc lấy ý tưởng của người khác, chọn tên sáng kiến chỉ mang tính chất chung chung, nhiều sáng kiến thiếu tính thực tiễn không phù hợp với đơn vị của giáo viên đang công tác, đánh giá thực trạng học sinh không đúng, nêu ra nhiều giải pháp nhưng không có tính khả thi…

Tại hội nghị, các giáo viên còn được triển khai hướng dẫn số 106 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về quy trình thủ tục xét, công nhận sáng kiến làm cơ sở đề nghị tặng danh hiệu thi đua các cấp. Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn cách trình bày sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giảng dạy, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 trên địa bàn thành phố.

Ngọc Hân 
(Đài TT. TP)