Skip to main content

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre chú trọng công tác bồi dưởng học sinh giỏi lớp 9

Bản in

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2012 - 2013 là “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” nhằm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”. Năm học tiếp tục triển khai ba cuộc vận động và 01 phong trào thi đua. Đó là cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị , cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” theo Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua,  ngành GD&ĐT thành phố Bến Tre đã có nhiều cố gắng tiếp tục đạt được một số kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của sự nghiệp GD&ĐT.

Các em học sinh chuẩn bị vào phòng thi học sinh giỏi cấp tỉnh

Cùng với sự phát triển của giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định. Năm học 2012 - 2013, đoàn học sinh giỏi thành phố Bến Tre  có 108 học sinh dự thi ở 08 bộ môn: Văn, Toán, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa và tiếng Anh. Kết quả  đạt  88 giải trong đó có 05 giải Nhất, 27 giải Nhì, 25 giải Ba và 31 giải Khuyến khích.

     Thành phố Bến Tre đã khẳng định kết quả vững chắc về công tác bồi dưỡng, đào tạo chất lượng mũi nhọn từ nhiều năm nay. Đồng thời tiếp tục khẳng định vị trí của giáo dục thành phố Bến Tre so với giáo dục và đào tạo trong tỉnh; tiếp tục khẳng định sức mạnh tổng hợp trên nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt ghi nhận sự chuyển biến về chất lượng giáo dục và  đào tạo trên cả hai lĩnh vực chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà.

 Kết quả thi học sinh giỏi tỉnh, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong năm học 2012  - 2013 đã khẳng định những định hướng chiến lược phát triển Giáo dục và Đào tạo đúng đắn và bước đi thích hợp với 03 mục tiêu của thành phố Bến Tre: xây dựng thành phố văn hóa, Đô thị loại II và xây dựng xã nông thôn mới. Đó là kết quả của sự quan tâm, chăm lo của Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Bến Tre; sự quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong thành phố; của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các trường; của các thầy giáo, cô giáo chủ nhiệm lớp và giáo viên bồi dưỡng; của các bậc cha mẹ học sinh, đặc biệt là sự năng động, sáng tạo của các nhà trường cùng với sự say mê học tập với những phương pháp tự học, tự nghiên cứu độc lập, sáng tạo không ngừng của các em học sinh, trong đó có các em học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS.

Như Mai        
(Phòng GD&ĐT TP)