Skip to main content

Hội thảo đóng góp lịch sử Đảng bộ thành phố Bến Tre giai đoạn 1930 - 1975

Bản in

Ngày 30 tháng 7 năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy Bến Tre tổ chức buổi hội thảo đóng góp lịch sử đảng bộ thành phố Bến Tre giai đoạn 1930 - 1975. Ông Huỳnh Hữu Hận - Trưởng Phòng lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các đồng chí cách mạng lão thành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre qua các thời kỳ đã đến dự. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội thảo.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thành ủy, chủ trì hội thảo (Ảnh: ĐB)

Lịch sử đảng bộ thành phố Bến Tre hoàn thành vào năm 1993 tái bản lần 1 vào năm 2005 nhưng vẫn còn một số nội dung thiếu tính cụ thể, một số chi tiết, sự kiện thiếu chính xác, chưa phản ánh hết vai trò lãnh đạo của đảng bộ qua các thời kỳ cách mạng.

Toàn cảnh buổi hội thảo (Ảnh: ĐB)

Tại buổi hội thảo, các đồng chí lão thành cách mạng đã tập trung thảo luận những nội dung chưa chính xác về bối cảnh lịch sử, sự kiện, cá nhân điển hình và bổ sung các phong trào nổi bật của thành phố qua từng giai đoạn mà trong quyển lịch sử còn thiếu. Đồng thời, các đồng chí còn đóng góp những ý kiến như: trong quyển lịch sử đảng bộ thị xã Bến Tre (nay là thành phố Bến Tre) cần nêu rõ quá trình diễn biến, những thuận lợi, khó khăn và kết quả của những trận đánh lịch sử; ghi rõ các địa danh và họ tên đầy đủ của các nhân vật; cần thêm mục ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm vào mục lục.

Dự kiến vào tháng 9 năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy Bến Tre tiếp tục tổ chức hội thảo đóng góp lịch sử đảng bộ thành phố Bến Tre giai đoạn 1930 - 1975 lần thứ 2 nhằm hoàn chỉnh lịch sử đảng bộ thành phố đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, tính Đảng và tính lịch sử.

Ngọc Hân
(Đài TT. TP)