Skip to main content

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Bến Tre giai đoạn 2011 - 2020

Số ký hiệu văn bản: 02/KH-UBND
Ngày ký văn bản: 07/01/2013
Người ký văn bản: Trần Khánh Dư
Trích yếu văn bản: Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố Bến Tre giai đoạn 2011 - 2020