Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Thông tin chung

Thông tin chung
Chủ Nhật, Ngày 15/12/2019, 16:00
Thành phố Bến Tre: tăng cường thực hiện cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính
15/12/2019 | Hồng Quốc
Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là khâu đột phá tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thời gian qua Thành phố Bến Tre đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác (CCHC), thực hiện đồng bộ các nội dung về CCHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị. Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được thành phố quan tâm thực hiện, góp phần phục vụ tốt việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, qua kết quả kiểm tra công tác (CCHC), kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước năm 2019 tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố. Nhìn chung, đa số các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, nâng cao năng suất, chất lượng công việc.

giai-quyet-thhc-xa-Son-Dong.jpg
Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 01 cửa xã Sơn Đông (minh họa)

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; một vài cán bộ, công chức, viên chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, sử dụng thời giờ làm việc chưa hiệu quả, … công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn nể nang, né tránh; vẫn còn hiện tượng một số cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định của Nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nhưng chưa kịp thời chấn chỉnh, xử lý.

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên, đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre – Bùi Minh Tuấn yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm gồm.

Theo đó, thủ trưởng các phòng, ban thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường rà soát, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đã ban hành. Chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính khi thi hành công vụ; đặc biệt, cần quan tâm nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

 Đối với các đơn vị gồm UBND Phường 5, xã Bình Phú, xã Phú Nhuận quan tâm chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo kết luận kiểm tra của Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính, đồng thời, báo cáo kết quả khắc phục về Uỷ ban nhân dân thành phố (thông qua Phòng Nội vụ thành phố) chậm nhất đến ngày 25 tháng 12 năm 2019.

Riêng các đơn vị Uỷ ban nhân dân Phường 8, phường Phú Tân, xã Phú Hưng, xã Mỹ Thạnh An thống nhất trong cấp uỷ của đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức theo báo cáo của Tổ Kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước thành phố Bến Tre ./.

Lượt người xem:  1
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com