Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chung

Thông tin chung
Thứ 2, Ngày 10/02/2020, 16:00
Xin ý kiến vào Dự thảo báo cáo - Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
10/02/2020
Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn thành phố Bến Tre đã có 6/6 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền Quyết định công nhận thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. UBND thành phố Bến Tre, trân trọng đề nghị cơ quan, tổ chức và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến về kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Bến Tre.

Thời gian góp ý: từ nay đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2020. 

Mọi ý kiến phản hồi xin gửi về:

Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Bến Tre.

Điện thoại 02753817996

Địa chỉ: Số 7A – Đại lộ Đồng Khỏi, Phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Email: vpdpntmtpbentre@gmail.com

Dự thảo báo cáo có trong File đính kèm phía dưới.

Tải về    BC_THANH_PHO_BEN_TRE_HOAN_THANH_NHIEM_VU_XAY_DUNG_NTM_2_20200221091906705700.docx

Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com