Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 17/04/2013, 00:00
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị giao ban Quý I năm 2013
17/04/2013

Ngày 11 tháng 4 năm 2013, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2013, đồng chí Nguyễn Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; Trưởng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội; Đại diện Thường trực HĐND 16 xã, phường; Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tư pháp thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thường trực HĐND thành phố Bến Tre báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của HĐND thành phố trong quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2013.

Trong quý I năm 2013, HĐND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tổ chức kỳ họp chuyên đề để lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tổ chức 16 buổi tiếp xúc cử tri tại 16 xã, phường để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa X; Phối hợp với Uỷ ban nhân dân thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch lấy ý kiến góp ý về sửa đổi Luật Đất đai.

Đối với các Ban và Thường trực HĐND xã, phường, đã phát huy tốt chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình công tác của cấp mình và tổ chức giám sát được 15 cuộc.

Hội nghị đã tập trung đánh giá, thảo luận kết quả công tác của các Ban HĐND thành phố, Thường trực HĐND xã, phường trong 3 tháng đầu năm 2013 về tổ chức kỳ họp, về công tác tiếp xúc cử tri, về công tác giám sát, về bộ máy tổ chức và chế độ thông tin báo cáo… đặc biệt đi sâu trao đổi kinh nghiệm về công tác soạn thảo văn bản (Nghị quyết của HĐND) còn sai sót nhiều về nội dung và thể thức văn bản.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lợi, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các các Ban, Thường trực HĐND xã, phường trong quý I năm 2013 đã bám sát chức năng theo luật định, công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQVN được thực hiện tốt, các buổi tiếp xúc cử tri được tiến hành rộng rãi, công tác giám sát thường xuyên được triển khai... Đồng thời qua đó, đề nghị những đơn vị còn hạn chế trong tổ chức kỳ họp, tiếp xúc cử tri, chế độ thông tin báo cáo…cần khắc phục và nghiên cứu tổ chức thực hiện có hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. 

Về nhiệm vụ của quý II/2013, HĐND thành phố chủ trì, tổ chức hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 (kỳ họp giữa năm) HĐND thành phố khóa X; Phát huy vai trò, chức năng của đại biểu dân cử, thực hiện đầy đủ và nâng cao chất lượng giám sát của Thường trực và các Ban HĐND theo kế hoạch đã đề ra.

Đối với Thường trực HĐND xã, phường phối hợp với BTT Ủy ban MTTQVN và UBND thực hiện tốt công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố. Công tác giám sát cần tập trung các lĩnh vực: Thu ngân sách; Việc thực hiện các công trình kết cấu hạ tầng của địa phương; Việc triển khai thực hiện các đề án (xây dựng nếp sống văn minh đô thị, thành phố văn hóa, đô thị loại 2, nông thôn mới; Việc hổ trợ tiền mua phân bón cho người trồng dừa đợt 2…Kiện toàn bộ máy hoạt động của Thường trực HĐND Phường 1, 5, xã Mỹ Thạnh An đủ số lượng.

Chuẩn bị tốt về nội dung và đảm bào về thời gian tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm, trong đó thực hiện đúng quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội.

Ngọc Xuân  
(TT. HĐND TP)

                                                                    
Lượt người xem:  926
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com