Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 26/04/2013, 00:00
Thành phố Bến Tre kiểm tra công tác nội vụ tại các phòng, ban thành phố và các xã phường
26/04/2013

Nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập Tổ kiểm tra gồm 07 thành viên để kiểm tra việc thực hiện công vụ tại các phòng, ban thành phố và các xã, phường.

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra, thời gian qua, nhìn chung cán bộ, công chức thành phố và xã, phường thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nội quy, quy chế văn hóa công sở; tuy nhiên, Tổ kiểm tra đã phát hiện vẫn còn không ít cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương làm việc, biểu hiện qua việc không thực hiện tốt giờ giấc làm việc như đi trễ, về sớm, sử dụng giờ công để làm việc riêng, ăn sáng, uống cà phê, chưa thể hiện hết tinh thần trách nhiệm đối với công việc, với người dân, tổ chức khi đến quan hệ công tác, không đeo bảng tên, trang phục không phù hợp, bảng công khai thủ tục hành chính cập nhật chưa kịp thời, một ít cơ quan chưa đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thương, Trưởng phòng Nội vụ thành phố báo cáo sơ bộ kết quả kiểm tra công vụ tại hội nghị sơ kết quí I/2013 của thành phố.

Qua kiểm tra đột xuất bước đầu tại 06 đơn vị gồm 05 xã, phường và 01 cơ quan cấp thành phố với nội dung kiểm tra trọng tâm là việc chấp hành giờ giấc của cán bộ, công chức, hoạt động bộ phận một cửa, kết hợp khảo sát nhu cầu trang bị máy tính của đơn vị.

Tại Uỷ ban nhân dân Phường 1, Phường 7, xã Mỹ Thạnh An và xã Phú Nhuận, Tổ kiểm tra đã ghi nhận các đơn vị có thực hiện ở mức độ khá theo tinh thần Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cụ thể là đến cơ quan và ra về đúng giờ; tuy vậy, nơi làm việc vẫn chưa thật gọn gàng, ngăn nắp, có một số đeo thẻ công chức khi làm việc. Uỷ ban nhân dân Phường 1, Phường 7, Phường 8, xã Mỹ Thạnh An và xã Phú Nhuận có thực hiện ghi chép đầy dủ, nội dung rõ ràng sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết cho công dân. Đơn vị làm tốt việc thực hiện công khai thủ tục hành chính, tạo điều kiện để tổ chức, công dân đến tra cứu có Phường 1, Phường 7, xã Mỹ Thạnh An và xã Phú Nhuận.

Tại hội nghị sơ kết quí I/2013, Ông Cao Thành Hiếu, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra và chưa kiểm tra cần nhanh chống chấn chỉnh lại những mặt hạn chế, yếu kém về công tác công vụ, nội vụ; tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 05 của Thủ tướng chính phủ, đồng thời bổ sung chuyên viên Văn phòng Thành ủy và Mặt trận Tổ quốc thành phố tham gia Tổ kiểm tra để mở rộng đối tượng được kiểm tra; tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra, phúc tra công tác công vụ tại các phòng, ban thành phố và các xã, phường với những nội dung đã được qui định.

Đặng Bảy  
(Đài TT. TP)
Lượt người xem:  985
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com