Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 31/01/2013, 00:00
Xây dựng Đảng bộ, Chính quyền đô thị trong sạch, vững mạnh; tạo bước đột phá trong thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm
31/01/2013

  ( Ông Nguyễn Tấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy  trả lời phỏng vấn Ban biên tập)

*****

1. Thưa Bí thư Thành ủy, đồng chí đánh giá thế nào về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ năm 2012?

       - Đ/c Nguyễn Tấn Đạt: Năm 2012, tình hình kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2012 đạt nhiều kết qua nổi bật như: Duy trì được tốc độ phát triển kinh tế; công tác quản lý, xây dựng và phát triển đô thị đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu kế hoạch, ước đạt 121% so dự toán. Văn hoá - xã hội phát triển đồng bộ, nhất là về giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đặc biệt đã xây dựng 16/16 xã phường văn hoá (đạt 100%). Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông được kéo giảm mạnh so kế hoạch. Đã xuất hiện nhiều điển hình của tập thể và cá nhân trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân có nhiều tiến bộ. Phát triển đảng viên mới đạt 102,3% so kế hoạch. Số đảng viên vi phạm kỷ luật giảm 18,19% so với năm 2011.        

        Ba nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đô thị loại II, thành phố văn hoá và xã nông thôn mới được tập trung thực hiện. So với quy định, đến nay đã đạt 32/49 tiêu chí xây dựng đô thị loại II (tăng 01 tiêu chí so năm 2011), đạt 20/55 tiêu chí thành phố văn hoá (tăng 4 tiêu chí so năm 2011). Ba xã nằm trong đề án nông thôn mới là Nhơn Thạnh, Phú Nhuận, Sơn Đông, ngoài các tiêu chí đã đạt, đến nay mỗi xã đạt thêm từ 02 đến 04 tiêu chí (Nhơn Thạnh đạt 11/19 tiêu chí, Phú Nhuận đạt 10/19 tiêu chí, Sơn Đông đạt 9/19 tiêu chí).

       Tôi cho rằng, những kết quả trên thể hiện quyết tâm chính trị cao và sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo thành phố trong việc lựa chọn chủ trương, chính sách và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 phù hợp; quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết năm 2012. Đó còn là sự vượt khó, nỗ lực, phấn đấu hết mình của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012 và ba nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ.

2. Thưa đ/c, qua đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đã rút ra những bài học kinh nghiệm nào trong việc lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong thời gian tới?

       - Đ/c Nguyễn Tấn Đạt: Đảng bộ thành phố đã thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm và  rút ra những bài học sâu sắc nhất. Đó là phải xem trọng công tác giáo dục chính trị, tư tuởng và sự rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên để kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đẩy lùi những suy thoái về chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mà yêu cầu trước nhất đòi hỏi lãnh đạo, người đứng đầu cần phải phát huy vai trò, trách nhiệm và làm gương, đây là vấn đề trọng tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời phải tôn trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò cá nhân phụ trách trên các lĩnh vực.

        Tôi cho rằng đây là những bài học quý báu, có ý nghĩa sâu sắc để lãnh đạo thành phố khắc phục những hạn chế trong công tác cán bộ, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị năm 2013 và những năm tới, bởi cán bộ là cái gốc của công việc, công việc thành hay bại đều do cán bộ mà ra. Chính vì vậy, các cấp ủy đảng cần phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3. Thưa đ/c, qua kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2012 và ba nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, đ/c còn trăn trở điều gì?

      - Đ/c Nguyễn Tấn Đạt: Phải nhìn nhận rằng, đến nay thành phố vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với yêu cầu của cả nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhất là chỉ tiêu phát triển kinh tế, các tiêu chí của ba đề án. Điều tôi trăn trở nhất là bước vào năm 2013 - năm bản lề của cả nhiệm kỳ, nhưng dự báo tình hình kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Do vậy, thành phố sẽ gặp không ít trở ngại trong việc huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013 và ba nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ; mặt khác, đội ngũ cán bộ của thành phố, nhất là ở cơ sở vẫn chưa ngang tầm công việc đặt ra hiện nay.

4. Thưa đ/c, như vậy thành phố sẽ có những giải pháp cụ thể nào để thực hiện nghị quyết năm 2013, làm tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của  nhiệm kỳ?

     - Trên cơ sở xác định rõ những thuận lợi, khó khăn của địa phương, Đảng bộ thành phố vững tin bước vào năm 2013, quyết tâm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội theo hướng: “Xây dựng đảng bộ và chính quyền đô thị  trong sạch, vững mạnh; thực hiện đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên 12,5%, nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; tạo bước đột phá trong việc thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm”. Trong đó, giải pháp đầu tiên là tập trung củng cố, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Để làm được điều nầy, cần lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI thật tốt gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện quy chế nêu gương (chú trọng nhất là thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ) và 19 điều đảng viên không được làm.

      Cùng với công tác xây dựng Đảng, thành phố tập trung vào thực hiện các giải pháp chính sách về thuế, cải cách hành chính, giảm phiền hà cho doanh nghiệp và chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh; thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư, phục vụ cho phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông nông thôn…thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt trên 12,5%. Đây là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2013. Tranh thủ mọi nguồn lực trong và ngoài nước để tăng tỷ trọng phát triển cả 03 khu vực (I, II, III). Tiếp tục phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng đa dạng hoá, xã hội hoá, trong đó khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại- dịch vụ, du lịch trên địa bàn, đặc biệt ở các địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh như: xã Bình Phú, phường Phú Khương, phường Phú Tân, phường 7 và xã Mỹ Thạnh An. Đồng thời, huy động các nguồn lực thực hiện tăng chỉ tiêu đô thị loại II, thành phố văn hoá và xã nông thôn mới. Năm 2013, phấn đấu đạt 05 tiêu chí về thành phố văn hoá, nâng tổng số lên 25/55 tiêu chí, xã Phú nhuận đạt chuẩn xã nông thôn mới, riêng 02 xã còn lại đạt từ 03 đến 04 tiêu chí.

        Bên cạnh đó, thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, phòng chống tham nhũng lãng phí, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phát động trong nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp công sức xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2013, việc xây dựng đô thị loại II, thành phố văn hoá và xã nông thôn mới.

        Năm 2013, năm bản lề của Kế hoạch 5 năm 2010 - 2015, thành phố vừa phải hoàn thành Nghị quyết năm 2013, vừa phải phấn đấu thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Nhiệm vụ đặt ra khá nặng nề, nhưng với quyết tâm chính trị cao cùng với sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hỗ trợ của các ngành, sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ thành phố quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy kinh tế- xã hội tỉnh nhà theo kịp nhịp độ chung của đất nước, phát triển nhanh và bền vững trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế hiện nay./.

BTG TU

Tập tin đính kèm
Lượt người xem:   1102
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com