Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 31/01/2013, 00:00
Những kết quả bước đầu qua thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) " Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"
31/01/2013

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI “Một số vấn đề xây dựng Đảng hiện nay” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ thành phố, tạo tiền đề quan trọng để lãnh đạo và thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

 Ảnh: Đặng Bảy

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Thành ủy Bến Tre đề ra nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu trên. Trên cơ sở thực hiện kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 19 tháng 4 năm 2012 chỉ đạo thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Mặt khác, bộ phận thường trực do đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm trưởng bộ phận và tổ giúp việc được thành lập để theo dõi, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết trên. Đồng thời, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các ban đảng Thành ủy xây dựng hướng dẫn riêng ban, hướng dẫn cụ thể công tác triển khai quán triệt, hướng dẫn quy trình, cách làm và thời gian thực hiện theo kế hoạch của Thành ủy.

Xác định việc học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, cấp ủy đảng các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Ở cấp thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 12 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho cán bộ chủ chốt của thành phố và một số cán bộ lãnh đạo của tỉnh, thành phố đã nghỉ hưu. Cấp cơ sở giao cho đồng chí bí thư cấp ủy chủ trì triển khai nghị quyết với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham dự đạt 98,45%.

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tiến hành điều tra dư luận xã hội bằng phiếu với đối tượng là đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố. Việc làm này đã giúp Thành ủy nắm sát, có chỉ đạo kịp thời để nâng cao hiệu quả việc triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với những kết quả bước đầu đáng trân trọng.

Cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay, có ý nghĩa quyết định cho việc lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố; nhận thức rõ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là tiền đề quan trọng để xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố văn hóa và xây dựng nông thôn mới; xác định triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương tư vừa tập trung vào 3 vấn đề cấp bách, vừa giải quyết những vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng.

Qua đó, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của các tập thể, cá nhân từng đảng viên, nhất là với đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong học tập quán triệt nghị quyết, trong thực hiện các quy trình kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được nâng lên rõ nét.

Việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Nội dung kiểm điểm được định hướng tập trung vào những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, làm rõ những hạn chế của tập thể và cá nhân trong công tác cán bộ; về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, việc thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Thành ủy và các cấp ủy cơ sở đã thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo của trên về lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức và cá nhân có liên quan thuộc cấp mình.

Nhiều ý kiến đóng góp rất thẳng thắn, đầy trách nhiệm, giúp cho cấp ủy, lãnh đạo các cấp nhận diện rõ những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục. Đối với Ban Thường vụ Thành ủy, có 84/87 tổ chức được lấy ý kiến gửi phiếu góp ý về bộ phận thường trực với tổng số 70 ý kiến góp ý cho tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và 411 ý kiến góp ý cho thành viên Ban Thường vụ Thành ủy. Những ý kiến này đã được đưa vào bản tự kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân để giải trình, kiểm điểm làm rõ. Sau 5 ngày tổ chức hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy thể hiện rõ tinh thần, thái độ tự phê bình và phê bình hết sức nghiêm túc, thiết thực. Các đồng chí được kiểm điểm đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị trong tiếp thu, góp ý kiến cho tập thể và cá nhân. Các ý kiến góp ý đã phân tích rõ khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân cùng giải pháp khắc phục, tạo không khí dân chủ, đoàn kết cùng giúp nhau tiến bộ.

Sau đợt kiểm điểm này, nhằm để nâng cao hiệu quả tổ chức kiểm điểm ở cơ sở, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ đạo định hướng những công việc chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm điểm, phân công nhiều nhóm công tác đến tham dự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy. Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức nghiêm túc, đạt kết quả cao trong tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình ở các địa phương, đơn vị.

Nhìn chung, quá trình triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng bộ thành phố Bến Tre đã đạt được kết quả rất tích cực, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ về công tác xây dựng Đảng trong toàn đảng bộ. Quá trình thực hiện có bám sát 3 nội dung trọng tâm, đi sâu việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể, tổ chức đảng các cấp trong nhận diện rõ và đấu tranh chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống. Thành ủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, cần được gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Đây cũng là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ, góp phần quyết định cho việc lãnh đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố: Xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố văn hóa và xây dựng xã nông thôn mới.

 

                                                                                     Nguyễn Việt Linh

Tập tin đính kèm
Lượt người xem:  1044
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com