Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 15/03/2013, 00:00
Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI cho cán bộ chủ chốt thành phố Bến Tre
15/03/2013

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 3 năm 2013, Thường trực Thành uỷ thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương (khoá XI) cho các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; các đồng chí nguyên Tỉnh uỷ viên; Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và cơ sở; lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận và đoàn thể thành phố; các đồng chí báo cáo viên thành phố; Ban giám hiệu các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố và lực lượng sĩ quan Công an, Quân đội nhân dân (quân hàm cấp tá trở lên).

Đồng chí Huỳnh Văn Bưu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai Nghị quyết

Hội nghị đã nghe đồng chí Huỳnh Văn Bưu - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ triển khai 2 Nghị quyết và 3 kết luận Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XI gồm: Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hội nghị còn triển khai 3 kết luận về Đề án  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2013.

Tai hội nghị, Thường trực Thành ủy đã triển khai các chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khoá XI, hội nghị đã nhận được 46 lượt ý kiến đóng góp vào các chương trình hành động.

Sau hội nghị, Thành uỷ  tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI rộng khắp trong toàn cán bộ, đảng viên kết thúc trước ngày 15 tháng 4 năm 2013; đối với đoàn viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân triển khai trước ngày 30 tháng 5 năm 2013 để các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, kịp thời đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Huỳnh Hoa
(Đài TT. TP)
Tập tin đính kèm
Lượt người xem:  1182
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com