Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 22/04/2013, 00:00
Thành phố Bến Tre qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
22/04/2013

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thành phố Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của Đảng bộ thành phố.

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, khóa XI và Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 04 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn và chọn Chi bộ phòng Quản lý đô thị, Đảng bộ xã Phú Nhuận làm điểm thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Tấn Đạt, Bí thư Thành ủy chụp ảnh lưu niệm với các cá nhân được khen thưởng trong cuộc tọa đàm năm 2012.( Ảnh: ĐB)

Thành ủy thành phố Bến Tre đã xác định việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Các cấp ủy Đảng đã tích cực cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, quan tâm chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy định về những điều đảng viên không được làm và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

  Năm 2011, các chi bộ,  đảng bộ tổ chức triển khai Chỉ thị 03-CT/TW và tiếp tục thực hiện nội dung năm 2010 về “5 xây, 5 chống”, tài liệu  “Bốn xây”, “Bốn chống” của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; trong đó tập trung cho 03 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là: xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố văn hoá và xã nông thôn mới.

 Nhân kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2012), Thành uỷ đã tổ chức họp mặt, giao lưu và khen thưởng 36 tập thể, 125 cá nhân là những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011, xét chọn 01 tập thể và 03 cá nhân về họp mặt cấp tỉnh. Trong số các cá nhân được khen thưởng cấp thành phố có 36 cá nhân là Bí thư chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc đảng bộ xã, phường, 14 cá nhân là lãnh đạo các cơ quan cấp thành phố. Các Đảng bộ công an, quân sự thành phố đã tổ chức toạ đàm, giao lưu và biểu dương, khen thưởng với các cá nhân điển hình.

Đồng chí Nguyễn Văn Xuân, nguyên Phó Bí thư Thành ủy trao giấy khen cho cá nhân có thành tích thực hiện cuộc vận động năm 2012(Ảnh: Đ B)

Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phát động các chi, đảng bộ tham gia cuộc thi sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đọan 2011- 2015, đồng thời tổ chức cuộc thi tìm hiểu tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình câu lạc bộ những tấm gương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những hoạt động có hiệu quả cho cán bộ Tuyên giáo 16/16 xã phường.

 Các chi, đảng bộ cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình, gắn với tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước và của tỉnh; hàng tháng đọc một mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác trong sinh hoạt chi, đảng bộ. Tờ tin sinh hoạt nội bộ do Ban Tuyên giáo Thành ủy, xã phường, hội phụ nữ thành phố biên soạn hàng tháng đều trích đăng các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác. Đài Truyền thanh thành phố có chuyên mục ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phát vào thứ hai hàng tuần. Đài truyền thanh các xã, phường thường xuyên đưa tin, phổ biến các nội dung liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, các mô hình có cách làm hay, hiệu quả…

  Năm 2012, Thành ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt chuyên đề về “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Sau học tập chuyên đề,  Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các chi đảng bộ, cơ quan ,ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xây dựng các chuẩn mực đạo đức thực hiện bám sát nhiệm vụ của chi bộ, ngành, đơn vị, địa phương; cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện bám sát nhiệm vụ được giao, đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân hạn chế, đồng thời đề ra được những việc làm cụ thể trong thời gian tới.

Trên tinh thần đó, các địa phương, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với các chủ đề “học tập” và “làm theo”, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở các cấp, các ngành và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương của Bác tích cực góp phần  giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong thành phố, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức có chuyển biến tích cực; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những búc xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân..., góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, nhiều ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện trong đơn vị mình góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, lãnh chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, trong đó nổi bật lên phong trào thi đua xây dựng đô thị loại II, thành phố văn hoá và xã nông thôn mới. Cụ thể là  Đề án xây dựng đô thị loại II, thành phố văn hoá và xã nông thôn mới đạt nhiều kết quả so với quy định, đến nay đã đạt 33/49 chỉ tiêu đô thị loại II, 20/55 tiêu chí thành phố văn hoá; ba xã nằm trong đề án nông thôn mới là xã Nhơn Thạnh, xã Phú Nhuận, xã Sơn Đông đến nay đều cơ bản đạt từ 09 đến 11 tiêu chí nông thôn mới, trong đó: xã Phú Nhuận đạt 10/19 tiêu chí, xã Nhơn Thạnh đạt 11/19 tiêu chí, xã Sơn Đông đạt 09/19 tiêu chí, năm 2013 phấn đấu xã Sơn Đông và Nhơn Thạnh đạt từ 03 đến 04 tiêu chí, riêng xã Phú Nhuận khẩn trương thực hiện các tiêu chí còn lại để cơ bản đạt xã nông thôn mới cuối năm 2013. Bên cạnh đó các đoàn thể thành phố và xã, phường đã đẩy mạnh việc “làm theo” với nhiều mô hình nổi bật như:

 Hội người cao tuổi Phường 1 có mô hình “nuôi heo tình nghĩa”, thực hành tiết kiệm trong người cao tuổi để tặng quà cho các gia đình chính sách nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7 năm 2012 và ủng hộ “góp đá xây Trường Sa”. Mô hình này đã vận động 123 hội viên người cao tuổi tham gia với tổng số tiền đóng góp 17,5 triệu đồng, Hội đã tặng 84 phần quà trị giá 80 triệu đồng và góp đá xây trường Sa 10 triệu đồng.

  Đoàn thanh niên thành phố  thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ thành phố Bến Tre học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc xây dựng đô thị loại II, thành phố văn hoá, xã nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác, hàng tháng cán bộ, đảng viên của cơ quan Hội đã tiết kiệm 300.000 đồng để phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Mỹ Thạnh An đến suốt đời.

 Liên đoàn lao động phát động phong trào hiến máu nhân đạo trong công đoàn viên.

Ngoài ra còn rất nhiều tập thể và cá nhân khác đã có những cách làm hay, những mô hình, gương điển hình mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm 2012, thành phố đã bình xét khen thưởng 09 tập thể và 24 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời đề nghị về tỉnh khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân.

  Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu trong từng chi, đảng bộ đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắng, cầu thị; nêu rõ những ưu điểm và phân tích chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục khuyết điểm của tập thể và cá nhân. Từng cá nhân, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo địa phương, cơ quan đã nhận ra trách nhiệm của mình trong các khuyết điểm, thiếu sót; đồng thời, đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới.

Năm 2013, Đảng bộ thành phố Bến Tre tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Trong đó, gắn việc học tập và làm theo với việc lãnh, chỉ đạo thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là: xây dựng đô thị loại II, thành phố văn hoá, xã nông thôn mới. Trong đó năm 2013 phấn đấu hoàn thành thêm 03 chỉ tiêu đô thị loại II nâng tổng số chỉ tiêu đạt lên 35/49 chỉ tiêu; phấn đấu đạt thêm 15 tiêu chí thành phố văn hóa, nâng tổng số tiêu chí đạt lên 35/55 tiêu chí; xã Phú Nhuận cơ bản hoàn thành xã nông thôn mới và 02 xã Nhơn Thạnh, xã Sơn Đông đạt thêm từ 3 đến 4 tiêu chí xã nông thôn mới. qua đó kịp thời phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến. Phát động cuộc thi viết về các tấm guơng người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nề nếp trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và sinh hoạt chi, tổ hội các đoàn thể chính trị - xã hội; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,... Tiếp tục triển khai thực hiện chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ”, trong đó chú trọng về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ ở công sở và trong giao tiếp với nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực; đồng thời phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuối năm có tổng kết việc thực hiện, đưa vào tiêu chí bình xét tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên. Năm 2013, Thành ủy chọn Chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Đảng bộ xã Bình Phú làm điểm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Tin rằng năm 2013 và những năm tiếp theo, Đảng bộ thành phố sẽ đạt được nhiều kết quả hơn, tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố trong việc thực hiện Chỉ thị 03, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là 3 đề án trọng tâm là xây dựng đô thị loại II, thành phố văn hóa và xã nông thôn mới.

Đặng Bảy - Quang Khởi

Lượt người xem:   952
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com