Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 01/07/2013, 00:00
Thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI)
01/07/2013

Ngày 27 tháng 6 năm 2013 tại Hội trường Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy Bến Tre đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI). Đồng chí Nguyễn Tấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã chủ trì và triển khai các nội dung nêu trên.

Đồng chí Nguyễn Tấn Đạt Bí thư Thành ủy Bến Tre thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương 7 (khóa XI). (Ảnh: ĐB)

Từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã họp Hội nghị lần thứ thứ 7 để thảo luận và  biểu quyết thông qua nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị: về Đề án "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"; Đề án "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; việc tiếp thu ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Đề án "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"; Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; bầu bổ sung Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Cán bộ chủ chốt thành phố tham dự  hội nghị. (Ảnh: ĐB)

Qua triển khai thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7, các đồng chí cán bộ chủ chốt của thành phố đã bày tỏ sự đồng tình cao và tin tưởng các nghị quyết, kết luận thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 sẽ sớm được triển khai đi vào cuộc sống.

Sau hội nghị nầy, Thành ủy sẽ tổ chức tiếp Hội nghị cho cán bộ chủ chốt quán triệt sâu các nội dung kết luận, nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 (khóa XI) trong tháng 7 và tổ chức triển khai quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị của thành phố trong tháng 8 và triển khai học tập trong nhân dân vào tháng 9/2013.

Đặng Bảy
(Đài TT. TP)
Tập tin đính kèm
Lượt người xem:  942
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com