Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 02/07/2013, 00:00
Thành phô Bến Tre sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Bí thư (khoá X) và triển khai Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị (khoá XI)
02/07/2013

Ngày 27 tháng 6 năm 2013, thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Bí thư (khóa X) về “Phát triển nền Đông y và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” và triển khai Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 24 của Ban Bí thư khóa X, Chương trình hành động số 27 của Tỉnh ủy, thành phố đã tổ chức triển khai rộng rãi trong đảng bộ, các ban ngành, đoàn thể và các xã, phường. Thời gian qua, công tác củng cố và hoàn thiện mạng lưới đông y được các cấp, các ngành của thành phố quan tâm, hoạt động của Hội Đông y đều khắp ở tất cả các xã, phường. Trên địa bàn hiện có 16 chi hội đông y, 30 phòng chẩn trị, 09 cơ sở dịch vụ y học cổ truyền và 5 đại lý đông dược tư nhân được cấp phép hoạt động, hầu hết các Trạm y tế đều có cán bộ đông y và có vườn thuốc nam mẫu. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ y tế, hội viên đông y được tăng cường, đội ngũ thầy thuốc đông y của thành phố ngày càng được nâng lên về số lượng và chất lượng, nguồn thuốc đông y phong phú về chủng loại, công tác quản lý hành nghề, khám chữa bệnh bằng đông y có nhiều chuyển biến. Việc kết hợp điều trị giữa đông y và tây y được chú trọng, chất lượng khám và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền được nâng cao. Trong 5 năm qua đã điều trị cho gần 100.000 lượt bệnh nhân.

Đối với Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị (khóa XI), thành phố đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, với mục tiêu là phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Quản lý sử dụng hiệu quả và đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt việc chi trả chế độ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quan tâm đối tượng người già, trẻ em, người nghèo và cán bộ hưu trí. Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, thành phố sẽ tập trung tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đặc biệt là trong các doanh nghiệp, triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Hồng Quốc
(Đài TT. TP)
Tập tin đính kèm
Lượt người xem:   914
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com