Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 05/09/2013, 00:00
Thường trực thành uỷ Bến Tre tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt nghị quyết trung ương lần thứ VII ( Khoá XI )
05/09/2013

Trong hai ngày 03 và 04 tháng 9 năm 2013, Thường trực Thành uỷ Bến Tre đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp thành phố để nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI, đồng thời triển khai chương trình hành động của Thành uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương.

Đồng chí Trương Duy Hải - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thành ủy phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: ĐB)

Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (Khoá XI) đã thông qua 02 nghị quyết và 03 kết luận quan trọng, gồm nghị quyết 21-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; kết luận một số vấn đề về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Ngoài ra Hội nghị TW lần thứ bảy cũng đã tiến hành sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí  Huỳnh Nam Bình, Trưởng Ban Dận vận Tỉnh ủy, triển khai nội dung Nghị quyết số 25-NQ/TW  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với  công tác dân vận trong tình hình mới. (Ảnh: ĐB)

Những nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 lần này đều là những vấn đề cơ bản và hệ trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, có ý nghĩa không chỉ đối với việc thực hiện nghị quyết đại hội XI của Đảng, các nhiệm kỳ tiếp theo mà cả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nội dung các nghị quyết, kết luận là sự tiếp tục cụ thể hoá cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội XI của Đảng đề ra, trong đó có những vấn đề mang tính chiến lược, có thời gian thực hiện lâu dài, có những vấn đề bức xúc, trước mắt phải tập trung giải quyết ngay, tạo tiền đề cơ bản cho các nhiệm kỳ sau.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐB)

Hội nghị đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận quán triệt và đóng góp xây dựng 02 chương trình hành động và 01 kế hoạch của Thành uỷ cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ bảy trong thời gian tới. Sau hội nghị này, thường trực Thành uỷ tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai nhiều lớp quán triệt Nghị quyết Trung ương cho cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, giáo viên và nhân dân.                                                 

Đặng Bảy
(Đài TT. TP)
Tập tin đính kèm
Lượt người xem:  949
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com