Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 26/06/2013, 00:00
Tập huấn cán bộ Hội Cựu Chiến binh cơ sở
26/06/2013

Trong 04 ngày từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 năm 2013, Hội Cựu Chiến binh thành phố Bến Tre phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Bến Tre tổ chức lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 51 cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh các xã, phường.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho học viên

Các học viên được học tập các chuyên đề như chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam, người tổ chức lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

Ở nội dung nghiệp vụ, Hội đã hướng dẫn hội viên nắm vững các khái niệm về vị trí vai trò tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam trên tinh thần đoàn kết, vận động cựu chiến binh phát huy vai trò của mình trong giai đoạn cách mạng mới. Ngoài ra, lớp tập huấn còn hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017; cách thức tổ chức và hoạt động của Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở để xây dựng hội ngày càng trong sạch vững mạnh.

Kết thúc khoá học, 100%  học viên viết bài thu hoạch để qua đó đánh giá kiến thức đã học và có hướng vận dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả.

Huỳnh Hoa
(Đài TT. TP)
Lượt người xem:  974
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com