Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 30/05/2019, 17:00
Thành phố Bến Tre: Kết quả qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
30/05/2019 | Hồng Quốc
Xác định việc thực hiện 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đến nay thành phố Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của Đảng bộ thành phố.

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 21/06/2016 cụ thể hóa triển khai học tập từ cán bộ chủ chốt thành phố đến cơ sở. Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 theo chuyên đề từng năm 2016, 2017, 2018, 2019 một cách nghiêm túc bài bản, với tỷ lệ đảng viên tham dự bình quân đạt trên 90%, sau học tập tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết chương trình hành động cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện phương châm "Trên trước, dưới sau", "trong trước ngoài sau", Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng thời phổ biến rộng rãi thực hiện trong toàn đảng bộ. Sau đăng ký các đồng chí đứng đầu cấp ủy từ thanh phố tổ chức công khai nội dung đăng ký thông qua hệ thống truyền thanh từ thanh phố đến cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cùng tham gia giám sát kết quả thực hiện nội dung đăng ký từ đó đã tạo được niềm tin, sức lan tỏa rộng khắp trong hệ thống chính trị và nhân dân. Qua đăng ký, học tập đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc làm theo đa dạng ở nhiều lĩnh vực gắn với thực tế đời sống như: mô hình câu lạc bộ "làm theo gương Bác" ở phường 1, tổ chức trao 500 lá cờ Tổ quốc; mô hình 5+1 của Hội CCB; phường 7 thực hiện mô hình tiết kiệm nuôi heo đất, tổ hụi tương trợ…. Công tác kiểm tra, giám sát đối với cá nhân, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết TW4, khóa XII, gắn thực hiện Chỉ thị 05 được cấp ủy các cấp thực hiện tốt, trong 03 năm qua tiến hành kiểm tra 93 tổ chức đảng và hơn 1.400 đảng viên; giám sát chuyên đề 116 tổ chức đảng và 473 đảng viên; giám sát thường xuyên 171 tổ chức đảng và trên 1.200 đảng viên. Nhìn chung qua công tác kiểm tra, giám sát các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát; các cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị đều gắn với nhiệm vụ mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII. Việc triển khai phát động đăng ký thực hiện các mô hình Dân vận khéo tạo sức lan tỏa, đặc biệt việc đăng ký đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố như: xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới, thực hiện Chủ trương "Năm không" của Thành ủy, góp phần tạo động lực để thành phố thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm. Kết quả đến nay, thành phố đã được công nhận đô thị loại II, xây dựng 08/10 phường văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

So-ket-3-nam-thuc-hien-chi-thi-05-Bo-chinh-tri-2019.png
Ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành tốt Chỉ thị 05 (Ảnh: Hồng Quốc)

Bên cạnh những kết quả đã đạt được việc triển khai thực hiện Chỉ thi 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế nhất định như: một số cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị chưa quan tâm thường xuyên trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; việc phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiến tiến trong việc làm theo Bác tuy được quan tâm nhưng số lượng tấm gương trong cán bộ chủ chốt còn ít.

Để việc thực hiện 05-CT/TW của Bộ Chính trị thực sự đi vào chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ thành phố Bến Tre thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ (2015-2020) đề ra. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy – Võ Thanh Hồng cho rằng: "trước hết người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền phải nhận thức rằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, từng  cán bộ chủ chốt, đảng viên phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc đăng ký và làm theo lời Bác nhất là bám sát các vấn đề nóng, lĩnh vực chỉ tiêu đạt thấp, khó khăn tạo bước đột phát trong thực hiện Nghị quyết hằng năm; mỗi chi bộ phải là nền tảng, mỗi đảng viên phải là hạt nhân tích cực trong việc làm theo lời Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao để việc học tập làm theo đi vào chiều sâu, thực chất xem đây là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là ở những ngành, lĩnh vực nhạy cảm nhắm kịp thời nhắc nhở, uốn nắn hạn chế, khuyết điểm hạn chế tình trạng đảng viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật.

 Bên cạnh đó từng cấp ủy phải thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình, và phê bình gắn với nội dung mà bản thân đã đăng ký làm theo lời Bác và thực hiện NQ TW4, khóa II. Đồng thời, phải kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc làm theo lời Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới thực hiện Chủ trương "Năm không" của Thành ủy./.

Lượt người xem:   255
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com