Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 09/08/2019, 12:00
Thành phố Bến Tre: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ (2015-2020)
09/08/2019 | Hồng Quốc
Ngày 8/8/2019, Thành ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ (2015-2020). Ông Nguyễn Văn Đức – Bí thư Thành ủy, ông Bùi Minh Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy đã đến dự.

Xác định công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyêt suốt, trong nhiệm kỳ (2015 – 2020), thành phố Bến Tre tập trung thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng. Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng thành phố đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt bình quân trên 98%. Sau triển khai từng cấp ủy xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, thực hiện bám sát tình hình, điều kiện thực tế của thành phố nhất là bám sát 03 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị và xây dựng xã nông thôn mới và thực hiện chủ trương "Năm Không".

 Về xây dựng tổ chức bộ máy, thành phố thực hiện quyết liệt việc tổ chức, sắp xếp bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành Trung ương đảng, đến nay thành phố thực hiện 98 mô hình kiêm nhiệm chức danh ở xã, phường, ấp, khu phố, thực hiện mô hình kiêm nhiệm Trưởng Ban tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo kiên Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chinh trị, Chủ tịch UB MTTQ kiêm Trưởng Ban Dân vận, tổ chức thí điểm thí điểm tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp trưởng phó phòng như; Phòng Kinh tế, Phòng Quản lí đô thị thành phố qua đánh giá bước đầu các cán bộ kiêm nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào trọng tâm, trọng điểm lấy phòng ngừa, ngăn chặn là chủ yếu, sau kiểm tra chú trọng công tác phúc tra, nhắc nhở, đồng thời thực hiện xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật, qua đó góp phần kéo giảm 52,72% (52/110 đảng viên) số lượng đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật so nhiệm kỳ trước. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên ngày càng đi vào thực chất, từng cấp ủy chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo hướng dẫn của Ban tổ chức trung ương, Tỉnh ủy, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp xây dựng chi bộ, tổ chức, quan tâm xử lý, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của đảng viên nêu ra, từ đó nâng cao sức mạnh, tính chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, góp phần thành phố Bến Tre được công nhận đô thị loại II vượt 02 năm so Nghị quyết đề ra, xây dựng đạt 06 xã 19 tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đạt 08/10 phường văn minh đô thị.

Tong-ket-cong-tac-xd-Dang-2019.png
Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Hồng Quốc)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Đức – Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả thành phố đạt được trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ (2015-2020), cho rằng đây là cơ sở rất quan trọng để thành phố thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm đề ra. Bí thư Thành ủy – Nguyễn Văn Đức cho rằng thời gian tới, từng cấp ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng chú trọng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ nhất là xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, thực hiện Chủ trương "Năm không", quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ  cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, tinh thần phê và tự phê bình của đảng viên xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong thực hiện NQ TW 4 và Chỉ thị 05 khóa XII gắn thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tạo sự lan tỏa niềm tin trong cán bộ, đảng viên đặc biệt xây dựng niềm tin trong nhân dân.

Tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban chấp hành trung ương khóa XII, trong đó quan tâm vân dụng, giải quyết chế độ tho hướng tốt nhất cho cán bộ, người hoạt động không chuyên trách nhất đối với các đơn vị thuộc diện sáp nhập địa giới hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tốt đơn thử khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên, tổ chức đảng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhằm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong đảng, tạo niềm tin trong nhân dân ./.

Lượt người xem:   60
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com