Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 21/08/2019, 18:00
Thành phố Bến Tre: nhiều kết quả trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ (2015-2020)
21/08/2019 | Hồng Quốc
Xác định công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Chính vì vậy ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ thành phố chủ động, quyết liệt trong thực hiện lãnh, chỉ đạo, vận dụng các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Từ đó, Thành ủy cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn bám sát vào tình hình và điều kiện thực tế của thành phố tổ chức thực hiện một cách bài bản, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở mang đến kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng, tạo động lực quan trọng để thành phố duy trì tốc độ phát triển ổn định trên các mặt kinh tế - xã hội. Kết quả, đến nay thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn đô thị loại II, vượt 2 năm so Nghị quyết, xây dựng đạt 10/10 phường văn minh đô thị, 06 xã công nhận xã NTM.

Có được kết quả trên ngay từ đầu nhiệm kỳ Thành ủy chú trọng thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt bình quân trên 98%. Sau triển khai từng cấp Ủy xây dựng kế hoạch cụ thể hóa, thực hiện bám sát tình hình, điều kiện thực tế của thành phố, nhất là bám sát 03 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đô thị loại II; xây dựng thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng xã nông thôn mới và thực hiện chủ trương "Năm không". Bên cạnh đó, Thành ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa II theo chuyên đề từng năm gắn với thực hiện nghiêm túc NQ TW 4, khóa XII trong từng cấp Ủy, đảng viên trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, qua đăng ký thực hiện giúp tổ chức Đảng, đảng viên khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc đăng ký, làm theo, tạo tính lan tỏa và hiệu quả cho phong trào. Cụ thể, đến nay Thành ủy đã xét và biểu dương 12 tập thể, 51 cá nhân, tập thể tiểu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Trao-quyet-dinh-cong-nhan-do-thi-loài-2019.png
Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam - Trịnh Định Dũng trao Quyết định công nhận đô thị loại II cho lãnh đạo thành phố Bến Tre (Ảnh: Hồng Quốc)

Về xây dựng tổ chức bộ máy Thành phố Bến Tre chú trọng thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18,19 –NQ/TU của Ban chấp hành Trung ương, Chương trình hành động số 28,29-CTr/TU của Tỉnh ủy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Kết quả đến nay theo thành phố đã bố trí hơn 89 mô hình kiêm nhiệm ở các chức danh như: Bí thư thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; cán bộ, công chức kiêm nhiệm những người hoạt động không chuyên trách; cán bộ kiêm các chức danh ấp, khu phố; những người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm các chức danh ấp, khu phố; Bí thư kiêm trưởng ấp, khu phố và Bí thư chi bộ ấp kiêm chức danh ấp.

Đồng thời, thành phố thực hiện mô hình Trưởng Ban Tổ chức đồng thời Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ tịch UBMTTQ đồng thời là Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, tiếp tục đề ra lộ trình thực hiện mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đồng thời là Chánh Thanh tra thành phố vào năm 2021; sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo lộ trình đề ra.  

Công tác phát triển đảng viên được chú trọng thực hiện thường xuyên, ngay từ đầu năm cấp Ủy các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch tạo nguồn, chọn những quần chúng ưu tú để đưa vào danh cảm tình Đảng, phân công đảng viên chính thức kèm cặp, giúp đỡ tạo điều kiện quần chúng ưu tú phấn đấu, rèn luyện. Các trình tự, thủ tục kết nạp đảng viên mới được cấp Ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đúng qui định. Kết quả đến nay, Đảng bộ thành phố Bến Tre phát triển mới 612/700 đảng viên mới đạt 87,42% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Về chất lượng đảng viên mới được nâng lên, trong số 612 đảng viên mới được kết nạp, lực lượng đoàn viên chiếm trên 74%; đảng viên có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm hơn 96%; đảng viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chiếm hơn 83%. Bên cạnh đó, các đồng chí đảng viên kết nạp lớp "Đồng Khởi mới" được cấp Ủy quan tâm, rèn luyện, thử thách, qua thực tiễn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công, thể hiện tốt tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát từng bước đi vào trọng tâm, trọng điểm lấy phòng ngừa, ngăn chặn là chủ yếu, sau kiểm tra chú trọng công tác phúc tra, nhắc nhở, đồng thời thực hiện xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm, qua đó góp phần kéo giảm 52,72% (52/110 đảng viên) số lượng đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật so nhiệm kỳ trước.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng của thành phố vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như: một số cấp Ủy lãnh, chỉ đạo công tác triển khai học tập Nghị quyết chưa đi vào chiều sâu; việc lãnh, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ kế thừa chưa theo kịp yêu cầu nhất là cấp cơ sở; chất lượng kiểm tra, giám sát ở một số cấp Ủy hiệu quả chưa cao dẫn đến trường hợp có đảng viên phải bị xử lý kỷ luật.

Để công tác xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu tạo nền tảng, động lực quan trọng đưa thành phố phát triển toàn diện, đồng chí Bí thư Thành ủy – Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ (2015-2020) từng cấp Ủy không được thỏa mãn, bằng lòng với kết quả đạt được mà phải tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, chú trọng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, nhất là xây dựng xã nông thôn mới, xây dựng phường văn minh đô thị, thực hiện chủ trương "Năm không". Quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình của đảng viên, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện NQ TW 4 và Chỉ thị 05 khóa XII gắn thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sự lan tỏa niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, trong đó quan tâm vận dụng, giải quyết chế độ theo hướng tốt nhất cho cán bộ, người hoạt động không chuyên trách, nhất đối với các đơn vị thuộc diện sáp nhập địa giới hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đảng viên, tổ chức Đảng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm nhằm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, tạo niềm tin trong nhân dân. Trước mắt từng cấp Ủy tập trung cao cho công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp theo Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy ./.

Lượt người xem:  79
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com