Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 09/09/2019, 18:00
Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Bến Tre giai đoạn 2019-2021
09/09/2019 | Phương Thảo
Thực hiện Đề án số 4032/ĐA-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Bến Tre về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, việc niêm yết danh sách cử tri để lấy ý kiến về công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Bến Tre được thực hiện từ ngày 20/8-03/9/2019. Công tác lấy ý kiến cử tri được thực hiện chính xác, khách quan, đảm bảo thời gian quy định.

Theo đó, ngày 04/9/2019, các xã, phường nằm trong đề án sáp nhập tổ chức lấy ý kiến trực tiếp cử tri bằng phiếu. Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến cử tri phường 1, phường 2, phường 3 về việc nhập toàn bộ diện tích 0,26 km² và 4.456 nhân khẩu của phường 1 với toàn bộ diện tích 0,22 km² và 2.279 nhân khẩu phường 2 và toàn bộ diện tích 0,44 km², 4.767 nhân khẩu của phường 3 để thành lập phường An Hội thuộc thành phố Bến Tre. Phường An Hội sau khi sắp xếp có diện tích 0,92 km2, dân số 11.502 người.

Lấy ý kiến cử tri xã Bình Phú và xã Mỹ Thành về việc nhập toàn bộ diện tích 3,11 km² và 2.338 nhân khẩu của xã Mỹ Thành với toàn bộ diện tích 6,55 km² và 7.251 nhân khẩu của xã Bình Phú để thành lập xã Bình Phú thộc thành phố Bến Tre. Xã Bình Phú sau khi sắp xếp có diện tích 9,66 km2, dân số 9.589 người.

Kết quả, tổng số cử tri được lấy ý kiến trên địa bàn 3 phường (phường 1,2,3) là 6.539 cử tri. Số cử tri đồng ý nhập phường 1, phường 2, phường 3 để thành lập phường An Hội là 6.311 cử tri, đạt tỷ lệ 96,51%. Tổng số cử tri không đồng ý sáp nhập là 228 cử tri, tỷ lệ 3,49%.

Tổng số cử tri được lấy ý kiến sáp nhập xã Bình Phú và Mỹ Thành là 7.840 cử tri. Số cử tri đồng ý 7.735 cử tri, đạt tỷ lệ 98,66%; số cử tri không đồng ý là 105 cử tri, tỷ lệ 1,34%.

Dự kiến, Hội đồng nhân dân thành phố Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) vào ngày 12/9/2019 để thông qua chủ trương nhập đơn vị hành chính xã, phường.

Lượt người xem:  99
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com