Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 12/11/2019, 15:00
Đảng bộ thành phố Bến Tre nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng
12/11/2019 | Phương Thảo
Chín tháng năm 2019, Thành ủy Bến Tre và các cấp ủy Đảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng dân chủ, sát với thực tiễn. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ thành phố đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Những kết quả đạt được

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy tập trung lãnh đạo triển khai học tập quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; chuyên đề học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; lãnh đạo tổ chức chu đáo các hội nghị sơ, tổng kết Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, gắn với trao huy hiệu Đảng các đợt 3/2, 19/5, 2/9 cho 231 đảng viên đủ điều kiện. Tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và ban hành hướng dẫn Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch tổ chức đại hội đảng 2 cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác nhận xét, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và cán bộ, Đảng viên năm 2018 hoàn thành đúng kế hoạch. Kết quả, đã đánh giá 56 cơ sở Đảng, có 11/56 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 19,64%; 45 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 80,35%. Về đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 857/5.262 đảng viên, chiếm tỷ lệ 16,28%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.051 đảng viên, chiếm tỷ lệ 76,99%; 39/199 cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 159 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dang-bo-thanh-pho-ben-tre-11-2019.png
Lãnh đạo tỉnh, thành phố làm việc với Đảng ủy Phường 6, TP.Bến Tre về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng (Ảnh: Phương Thảo)

Kiện toàn bộ máy tổ chức

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Trung ương và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy được quan tâm thực hiện. Từ đầu năm đến nay, thành phố xóa tên và cho ra Đảng 23 trường hợp (18 xóa tên, 05 cho ra đảng); phát triển 76/148 đảng viên mới, đạt 51,35% so kế hoạch (lũy kế 628/700 đảng viên, đạt 89,71% so với Nghị quyêt nhiệm kỳ).

Các đoàn kiểm tra, phúc tra, giám sát đã cơ bản hoàn thành việc kiểm tra, phúc tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 8 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và phúc tra 01 đảng ủy viên, 34 tổ chức cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỹ luật trong Đảng. Qua đó, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên.

Bên cạnh đó, bộ máy chính quyền các cấp được quan tâm củng cố, kiện toàn. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, các cuộc tiếp xúc cử tri, tăng cường công tác giám sát chuyên đề, giám sát những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, đổi mới công tác vận động quần chúng, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, khắc phục dần tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của các đoàn thể. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt quy định về người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức đối thoại, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết một số vấn đề bức xúc trong nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới còn chậm. Kết quả đến nay chỉ đạt 51,35% so với kế hoạch; vai trò tự kiểm tra, tự giám sát và quản lý, kiểm soát đảng viên ở một số chi bộ còn hạn chế.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, trong những tháng cuối năm, Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho đại hội cấp thành phố và cơ sở. Tăng cường nắm bắt tình hình, tập trung giải quyết kịp thời các vấn đề về tư tưởng phát sinh, các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhất là thời điểm gần đại hội. Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa X về xây dựng Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị nhập địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, công tác dân vận trong hệ thống chính trị sẽ được tăng cường nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội đối với các chủ trương, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội và hoạt động các Tổ NDTQ, đánh giá đúng thực chất mô hình Dân vận khéo năm 2019 đã đăng ký.

Lượt người xem:  115
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com