Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 18/11/2019, 09:00
Thành phố Bến Tre: kết quả nổi bật qua 05 năm thực hiện thi đua “Đồng Khởi mới”
18/11/2019 | Hồng Quốc
Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 16, ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trên địa bàn thành phố Bến Tre đã thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tạo động lực quan trọng để thành phố thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2015-2020).

Thành phố chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về thi đua "Đồng Khởi mới" trong hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp thông qua nhiều hình thức đa dang, phong phú bám sát nhu cầu từng nhóm đối tượng như: tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở; tuyên truyền thông qua bản tin sinh hoạt nội bộ do Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành, tuyên truyền thông qua sinh hoạt chi, tổ hội các đoàn thể và sinh hoạt tổ NDTQ, giới thiệu phổ biến các gương điển hình tiên tiến về thi đua "Đồng Khởi mới"…với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt bình quân trên 98%, người dân tham dự đạt hơn 60%.

Bên cạnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, Thanh phố tập trung quyết liệt trong công tác lãnh, chỉ đạo cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 16. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch 190, ngày 02/03/2015 cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố đạt chuẩn VMĐT, xây dựng xã NTM; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 47, ngày 12/03/2015 về phát động thi đua "Đồng Khởi mới", đồng thời lồng ghép nội dung phát động thực hiện "Đồng Khởi mới" trong các chương trình, kế hoạch hoạt động hằng quý, 06 tháng, năm. Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố các xã, phường xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 16 gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, đơn vị. Từ đó, đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần của phong trào "Đồng Khởi năm 1960" trong cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp làm nên khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống.

duong-huynh-tan-phat-xa-Phu-Hung.png
Một đoạn đường Huỳnh Tấn Phát thuộc xã NTM Phú Hưng (Ảnh: Hồng Quốc)

Thành phố đạt được kết quả nổi bật trong xây dựng hệ thống chính trị gắn với thi đua "Đồng Khởi mới", chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện NQ TW4, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng đã góp phần giúp đảng viên, tổ chức Đảng khắc phục hạn chế được chỉ ra, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh. Công tác kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm góp phần hạn chế đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Công tác phát triển Đảng chú trọng chất lượng, không chạy theo thành tích đến nay thành phố phát triển mới 414 đảng viên, trong đó có 31/39 đảng viên lớp "Đồng Khởi mới" đạt 79,48% kế hoạch.

          Kết quả, trong thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" gắn với thực hiện 95/113 đầu việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, thành phố đã bám sát tình hình thực tế, đoàn kết, nổ lực phấn đấu thực hiện từng đầu việc. Đến nay, qua rà soát thành phố thực hiện đạt cơ bản yêu cầu trong 95 đầu việc, tình hình kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, đa số các chỉ tiêu cơ bản đều thực hiện đạt và vượt như: thu ngân sách địa phương, giải quyết việc làm, các chỉ tiêu về giáo dục. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần người dân không ngừng nâng lên, tình hình ANTT giữ vững ổn định.

          Việc thực hiện thi đua "Đồng Khởi mới" gắn với thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành 2 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm đề ra, đó là: TP. Bến Tre được công nhận đô thị loại II và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Riêng về xây dựng thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị, thành phố đạt 30/35 TC. Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu đến cuối năm 2019 thực hiện đạt thêm 2 TC gồm: TC Đồ án phân khu chức năng đô thị được phê duyệt công bố rộng rãi và TC thu nhập bình quân đầu người, hộ nghèo, người ăn xin, để nâng TC thực hiện đạt lên 32/35 TC. Riêng năm 2020, thành phố phấn đấu thực hiện đạt 3 TC còn lại để được công nhận thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị. Quá trình thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm khá so với bình quân chung của tỉnh. Tổng thu ngân sách địa phương tăng trưởng ổn định (mức tăng bình quân đạt 21%/năm), thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 56 triệu đồng/người/năm (tăng 1,5 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Hạ tầng giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư khá đồng bộ, thống kê từ năm 2016 đến nay tổng nguồn vốn huy động xây dựng hạ tầng các xã NTM trên 105 tỷ đồng, trong đó vốn huy động trong dân hơn 60 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao thương của người dân, cảnh quan môi trường thường xuyên được tôn tạo, đời sống vật chất và tinh thần người dân được nâng lên, tình hình an ninh trật tự nông thôn được giữ vững.

Đối với thi đua "Đồng Khởi mới" gắn với thực hiện Nghị quyết 01 về thực hiện Chủ trương "Năm không" của Thành ủy, bằng sự quyết tâm cao, cùng nhiều giải pháp linh hoạt và sự đồng thuận cao của người dân, cộng đồng doanh nghiệp Thành phố đạt nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, đối với nội dung "không còn tình trạng vứt rác bừa bãi", các xã, phường đã đăng ký và được công nhận 122 mô hình "không vứt rác bừa bãi", quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu xử lý rác như: xây dựng 06 trạm trung chuyển rác, lắp đặt hệ thùng rác tại các điểm công cộng, kết hợp ra quân xử lý kiên quyết các hành vi vứt rác bừa bãi theo Nghị định 155 của Chính phủ, đã lập biên bản nhắc nhở 208 trường hợp, ra quyết định xử phạt 17 trường hợp vi phạm với số tiền gần 50 triệu đồng, góp phần hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi trên địa bàn. Về nội dung "không còn nhà ở tạm bợ", thống kê từ năm 2016 đến đầu tháng 9/2019 thành phố xóa 183 căn nhà tạm bợ và cơ bản hoàn thành nội dung này.

Đối với nội dung "không để tăng thêm người nghiện ma túy và nạn trộm cắp" hệ thống chính trị thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn ngừa xã hội, các biện pháp tấn công ngiệp vụ để trấn áp tội phạm ma túy, trộm cắp kết hợp thực hiện đa dạng các hình thức vận động cai nghiện, cai nghiện bắt buột, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động sau cai bước đầu tạo sự nhận thức chung tay của người dân, doanh nghiệp cùng thực hiện nội dùng này. Đồng thời, thành phố tiếp tục duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả về bảo đảm ANTT như: mô hình liên gia tự quản, camera an ninh, tiếng loa an ninh, cổng rào an ninh… góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Từ những kết quả nổi bật đạt được trong thực hiện Chỉ thị 16 về thi đua "Đồng Khởi mới", thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền phát huy mạnh mẽ tinh thần "Đồng Khởi mới", "Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp" gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2015-2020) trong hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện đồng bộ quyết liệt việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ người dân của từng cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác cải cách hành chính.

Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế đa dạng về loại hình, quy mô, chất lượng theo hướng thương mại – dịch vụ, chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghĩ dưỡng. Coi trọng việc phát hiện, nhân rộng các gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" trên các lĩnh vực nhằm tạo tính lan tỏa ngày càng sâu rộng trong xã hội ./.

Lượt người xem:   120
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com