Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 18/12/2019, 16:00
Đảng bộ thành phố Bến Tre tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ
18/12/2019 | Phương Thảo
Trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Bến Tre luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thực tiễn cho thấy, cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ thì tính đảng được phát huy cao. Do đó, cấp ủy, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Năm 2019, Đảng bộ Thành phố chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc triển khai Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương "Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh học chi bộ"; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 17/4/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi  bộ; Quyết địnhsố 707-QĐ/TU ngày 5/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Ban hành Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ". Ban tổ chức Thành ủy cũng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chọn 2 điểm chi bộ ấp, khu phố tiến hành sinh hoạt chuyên đề rút kinh nghiệm chung.

to-chuc-co-so-dang-2019.jpg
Các Tổ chức cơ sở Đảng duy trì sinh hoạt lệ kỳ đúng quy định (Ảnh: Phương Thảo)

Hiện Đảng bộ thành phố Bến Tre có 56 đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc. Hầu hết các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trực thuộc phát huy tốt vai trò hạt nhân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trong sinh hoạt, các TCCS đảng đã thực hiện tốt các nguyên tắc, tổ chức sinh hoạt Đảng theo Điều lệ và quy chế hoạt động của chi ủy, chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ ngày càng được đổi mới, được thể hiện bằng biên bản theo đúng quy định, tập trung vào chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các giải pháp chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Hầu hết các chi bộ đều phát huy được tính dân chủ, tính chiến đấu thông qua việc thảo luận, đánh giá vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Công tác nhận xét, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và cán bộ, Đảng viên hằng năm hoàn thành đúng kế hoạch. Cuối năm 2018, Đảng bộ thành phố đã đánh giá 56 cơ sở Đảng, có 11/56 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 19,64%; 45 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 80,35%. Về đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 857/5.262 đảng viên, chiếm tỷ lệ 16,28%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 4.051 đảng viên, chiếm tỷ lệ 76,99%; 39/199 cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 159 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhìn chung, việc sinh hoạt của các cấp ủy, chi bộ cơ sở đều duy trì và thực hiện đảm bảo đúng theo nội dung Hướng dẫn của Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong cuộc họp định kỳ có nhiều ý kiến tham gia phát biểu đóng góp, góp ý cho các hoạt động của Chi bộ. Dân chủ trong sinh hoạt đảng được mở rộng; thực hiện tự phê bình và phê bình tiến bộ hơn, nâng dần chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; cải tiến, nâng cao chất lượng các cuộc họp và sinh hoạt đảng ủy, chi bộ theo hướng hiệu quả, thiết thực. Qua đó kịp thời có những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cấp ủy chi bộ đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở; phân công các đồng chí Thành ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường. Chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường phân công các đồng chí đảng ủy viên về dự sinh hoạt chi bộ trực thuộc hàng tháng để trực tiếp hướng dẫn, góp ý, gợi mở với cấp ủy chi bộ nơi mình dự sinh hoạt về kỹ năng hoạt động công tác Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định; tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cơ sở.

Lượt người xem:   806
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com