Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 25/12/2019, 09:00
Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong hệ thống chính quyền thành phố Bến Tre
25/12/2019 | Phương Thảo
Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năm 2019, phong trào học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Bến Tre được thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều giải pháp hiệu quả

Trong năm, các cơ quan, đơn vị, xã phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ làm theo gương Bác. Riêng UBND các xã, phường việc triển khai còn được lồng ghép thông qua các nội dung thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", qua hệ thống truyền thanh, dưới dạng tài liệu, bản tin sinh hoạt nội bộ và họp tổ Nhân dân tự quản. Trong đó tập trung quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... gắn với Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự

Phần lớn các cơ quan, đơn vị đều có xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện. CBCCVC và nhân viên từng cơ quan, đơn vị đều có xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa".

Về công tác tuyên truyền, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và chuyên đề năm 2019 trên hệ thống thông tin, truyền thanh thành phố; duy trì việc trích đăng các mẫu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tờ tin nội bộ thành phố, xã phường. Việc công khai thủ tục hành chính, công khai tài chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-hcm-24-12-2019.jpg
Mô hình Câu lạc bộ làm theo gương Bác tại Phường 1 được phát huy hiệu quả trong nhiều năm qua (Ảnh: Phương Thảo)

Những kết quả tích cực

Trong năm, 15/15 cơ quan, đơn vị được kiểm tra Công tác CCHC có khắc phục các hạn chế của năm 2018. Từng CBCCVC và người lao động trên địa bàn thành phố đã ý thức hơn về trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân; không có trường hợp sai phạm phải xử lý xử luật. Việc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, quy chế văn hoá công sở cũng được quan tâm, kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên.

Ngoài ra, thành phố đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước tại 15/15 cơ quan, đơn vị. Kết quả: vắng 117 trường hợp (trong đó: 63 trường hợp có lịch công tác, 22 trường hợp có lý do, 17 trường hợp không lý do, đi trễ 15 trường hợp). Công tác tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị cũng được phát huy và thực hiện khá tốt; CBCCVC thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời giúp cơ sở giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh, nhằm tạo sự chuyển biến trong thực hiện dân chủ.

Trong năm, thành phố cũng đã chấp thuận thành lập Câu lạc bộ Làm theo gương Bác xã Phú Nhuận, nâng tổng số Câu lạc bộ Làm theo gương Bác của toàn thành phố lên 05 Câu lạc bộ; quyết định công nhận 30 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tiến hành kiểm tra đánh giá, xếp loại danh hiệu "Cộng đồng học tập" xã, phường trên địa bàn thành phố vào cuối năm 2019. Kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập, làm theo gương Bác; có thành tích, đóng góp trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và của thành phố nói chung.

Tuy nhiên, việc triển khai học tập, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số địa phương, đơn vị còn chậm và còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chưa nhiều, chưa thực sự tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" đạt hiệu quả, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực hơn nữa; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng thực hiện.

Tiếp tục phát huy cao độ vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm, coi trọng tính hiệu quả, thiết thực ngay từ khâu xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đến việc lựa chọn, đăng ký, cam kết làm theo, đảm bảo theo nội dung hướng dẫn, gắn với nội dung của chuyên đề năm 2020.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của từng cơ quan, đơn vị; tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc bình xét những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, đồng thời đấu tranh, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, cục bộ, mất đoàn kết, thái độ hách dịch, quan liêu, cửa quyền, lợi dụng công vụ để vụ lợi. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công nhân viên chức để thật sự là tấm gương về "cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư"

Lượt người xem:   488
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com