Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 26/12/2019, 10:00
Thành phố Bến Tre: Kết quả qua hơn 3 năm thực hiện 95/113 đầu việc theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020
26/12/2019 | Phương Thảo
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện 113 đầu việc theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Thành ủy Bến Tre đã chọn 95/113 đầu việc để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Qua hơn 03 năm rưỡi (3,5 năm) tập trung thực hiện đã đạt được một số kết quả tích cực.

Thành phố đã tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh cho cán bộ, đảng viên với 4.544/4.624 đảng viên, đạt tỷ lệ 98,3% và 1.276 cán bộ ngoài đảng tham dự.

Trên cơ sở 113 đầu việc theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể hóa 95/113 đầu việc trong 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ 2015 – 2020. Riêng các xã, phường sẽ chọn, vận dụng 95 đầu việc của thành phố sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Quá trình triển khai, các cấp ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, định hướng tháo gỡ, giải quyết, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của các chương trình, kế hoạch đề ra.

10-PHUONG-DAT-CHUAN-VMDT.png
Thành phố Bến Tre có 10/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Ảnh: Phương Thảo)

UBND thành phố thực hiện 68 đầu việc, tập trung vào 11 nhóm gồm: Phát triển nông nghiệp, Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại - dịch vụ, Huy động các nguồn lực, Tài chính, ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Đào tạo nguồn nhân lực, Ứng phó biến đổi khí hậu,  Quốc phòng - An ninh, Hoạt động của bộ máy hành chính, Nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.. Kết quả, đã có 49 đầu việc hoàn thành vượt và đạt 100% kế hoạch, nổi bật nhất là các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố (Đề án xây dựng đô thị loại II, xây dựng phường văn minh đô thị, xã nông thôn mới…); 12 đầu việc thực hiện đạt từ 70-100%.

Các Ban đảng Thành ủy thực hiện 19 đầu việc tập trung vào 2 nhóm: Nhóm 10 (Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng) và nhóm 12 (Ban Dân vận) đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố Bến Tre đề ra. Kết quả, có 14 đầu việc thực hiện vượt và đạt 100%; 05 đầu việc thực hiện đạt từ 70-100%.

Trên cơ sở 08 đầu việc của nhóm 12 (MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội phụ nữ , Hội Nông dân, Liên đoàn lao động, Thành đoàn), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố đã cụ thể hóa thành 11 kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan phụ trách. Quá trình thực hiện có thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp, cách làm, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Nhìn chung, cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã nỗ lực phấn đấu thực hiện từng nội dung đã đăng ký. Đặc biệt, là sự đồng thuận, chung tay thực hiện của nhân dân góp phần quan trọng trong kết quả đạt được của từng nội dung đăng ký. Vai trò lãnh đạo của Thành ủy, sự định hướng, chỉ đạo của UBND thành phố, cùng sự năng động, đầy trách nhiệm của từng phòng, ban chuyên môn thành phố đã góp phần thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Thành ủy hàng năm, kết quả 95/113 đầu việc Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đăng ký.

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, hoàn thành sớm Đề án xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II, công nhận 10/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 06/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Mỹ Thành sẽ nhập vào xã Bình Phú). Đề án thành phố văn minh đô thị ước cuối năm 2019 đạt được 32/35 tiêu chí, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành Đề án. Nghị quyết số 01-NQ/ThU về thực hiện chủ trương "Năm không" từ khi triển khai đến nay đã mang lại nhiều kết quả tích cực, nhất là nội dung về ma túy có số người nghiện đã giảm. Hệ thống chính trị chuyển biến khá đồng bộ, đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

Đặc biệt, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII, từng tổ chức đảng và đảng viên có khắc phục dần những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có đổi mới, nâng chất theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường tự phê bình và phê bình, tổ chức sinh hoạt chuyên đề; đánh giá cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng ngày càng thực chất. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần kéo giảm 44,55% đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật so đầu nhiệm kỳ (61/110 đảng viên).

Năm 2020, Thành ủy Bến Tre tiếp tục  tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đầu việc theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy tiếp tục tuyên truyền trong toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần "Đồng Khởi mới"; thực hiện có hiệu quả, đúng thực chất Nghị quyết số 01-NQ/ThU của Thành ủy về chủ trương "Năm không" và Đề án thành phố văn minh đô thị góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn. Quan tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện tốt phương châm "Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới" và phương châm "Tỉnh nắm tới xã, phường, thị trấn; huyện nắm tới ấp, khu phố và xã nắm tới hộ gia đình". Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy hàng năm, chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo trung thực, khách quan; kịp thời giải quyết các đơn, thư tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, qua đó kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC theo hướng gần dân, sát dân, nhạy bén trong thực thi công vụ. Quan tâm công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Lượt người xem:   495
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com