Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation Linkslien-he

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Trụ sở: Số 7A,  Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Trưởng Ban Biên tập: Võ Thanh Hồng - Phó chủ tịch UBND thành phố Bến Tre
Điện thoại  : 0753. 822621,   Fax: 0753.827114,  Email: ubtp@bentre.gov.vn
Đơn vị xây dựng và phát triển: Trung tâm Tin học - Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre
 
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre

Trụ sở: Số 7A, Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre

Điện thoại : 02753.827.114 | Fax: 02753.554.529 | Email: ubtp@bentre.gov.vn | Email nhận bài: ubnd.tpbentre.bentre@gmail.com