{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Thành phố Bến Tre trao quyết định gọi công dân nhập ngũ cho 116 thanh niên Thành phố Bến Tre trao quyết định gọi công dân nhập ngũ cho 116 thanh niên /PublishingImages/Trao%20qu%C3%A2n%20trang%20cho%20c%C3%A1c%20thanh%20ni%C3%AAn%20t%E1%BA%A1i%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng.jpg
3/2/2021 10:00 PMNo2Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinHồng QuốcThành phố Bến Tre trao quyết định gọi công dân nhập ngũ cho 116 thanh niên /PublishingImages/Trao%20qu%C3%A2n%20trang%20cho%20c%C3%A1c%20thanh%20ni%C3%AAn%20t%E1%BA%A1i%20x%C3%A3%20Ph%C3%BA%20H%C6%B0ng.jpg
3/2/2021 10:00 PMNoĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-trao-quyet-dinh-goi-cong-dan-nhap-ngu-cho-116-thanh-nien
Thành phố Bến Tre trao 240 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèoThành phố Bến Tre trao 240 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo/PublishingImages/%C3%94ng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tri%E1%BB%81u%20-%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh.png
3/2/2021 10:00 PMNo4Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinHồng QuốcThành phố Bến Tre trao 240 thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo/PublishingImages/%C3%94ng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tri%E1%BB%81u%20-%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20ch%C6%B0%C6%A1ng%20tr%C3%ACnh.png
3/2/2021 10:00 PMNoĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-trao-240-the-bao-hiem-y-te-cho-ho-can-ngheo
Thành phố Bến Tre Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021Thành phố Bến Tre Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021/PublishingImages/%C3%94ng%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%C3%BAc%20L%C3%A2m%20Ph%C3%B3%20ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.png
3/2/2021 10:00 PMYes17Đã ban hành135000Tin hoạt động UBNDTinHồng QuốcThành phố Bến Tre Triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021/PublishingImages/%C3%94ng%20Nguy%E1%BB%85n%20Tr%C3%BAc%20L%C3%A2m%20Ph%C3%B3%20ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.png
3/2/2021 10:00 PMYesĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-trien-khai-ke-hoach-su-dung-dat-nam-2021
Thành phố Bến Tre phát động truyền thông thi đua phòng, chống COVID-19, trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nướcThành phố Bến Tre phát động truyền thông thi đua phòng, chống COVID-19, trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước/PublishingImages/%C3%94ng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%B3%20ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20bu%E1%BB%95i%20truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng.png
2/26/2021 9:00 PMYes124Đã ban hành135000Tin hoạt động UBNDTinHồng QuốcThành phố Bến Tre phát động truyền thông thi đua phòng, chống COVID-19, trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước/PublishingImages/%C3%94ng%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Ph%C3%B3%20ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20bu%E1%BB%95i%20truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng.png
2/26/2021 9:00 PMYesĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-phat-dong-truyen-thong-thi-dua-phong-chong-covid-19-trao-tang-cac-hinh-thuc-khen-thuong-cap-nha-nuoc
Các hoạt động tết nguyên đán Tân Sửu 2021 diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệmCác hoạt động tết nguyên đán Tân Sửu 2021 diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm/PublishingImages/Ch%E1%BB%A7%20tr%C3%AC%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.png
2/23/2021 5:00 PMYes20Đã ban hành135000Hoạt động Thành ỦyTinHồng QuốcCác hoạt động tết nguyên đán Tân Sửu 2021 diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm/PublishingImages/Ch%E1%BB%A7%20tr%C3%AC%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.png
2/23/2021 5:00 PMYesĐã ban hànhcac-hoat-dong-tet-nguyen-dan-tan-suu-2021-dien-ra-vui-tuoi-an-toan-tiet-kiem
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng thăm chúc tết cơ sở thờ tự trên địa bànPhó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng thăm chúc tết cơ sở thờ tự trên địa bàn/PublishingImages/pho%20bi%20thu%20thanh%20uy%20chuc%20tet%20hoi%20thanh%20cao%20dai.png
2/8/2021 11:00 AMNo21Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinHồng QuốcPhó bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng thăm chúc tết cơ sở thờ tự trên địa bàn/PublishingImages/pho%20bi%20thu%20thanh%20uy%20chuc%20tet%20hoi%20thanh%20cao%20dai.png
2/8/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhpho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-vo-thanh-hong-tham-chuc-tet-co-so-tho-tu-tren-dia-ban
Tỉnh giám sát công tác phòng chống COVID-19 tại thành phố Bến TreTỉnh giám sát công tác phòng chống COVID-19 tại thành phố Bến Tre/PublishingImages/Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20bu%E1%BB%95i%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c.png
2/8/2021 11:00 AMYes30Đã ban hành135000Tin hoạt động UBNDTinHồng QuốcTỉnh giám sát công tác phòng chống COVID-19 tại thành phố Bến Tre/PublishingImages/Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20bu%E1%BB%95i%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c.png
2/8/2021 11:00 AMYesĐã ban hànhtinh-giam-sat-cong-tac-phong-chong-covid-19-tai-thanh-pho-ben-tre
Thành phố Bến Tre: Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi trao quà tết hộ khó khănThành phố Bến Tre: Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi trao quà tết hộ khó khăn/PublishingImages/%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20nh%C3%A0%20t%C3%A0i%20tr%E1%BB%A3%20trao%20qu%C3%A0%20cho%20c%C3%A1c%20h%E1%BB%99%20ngh%C3%A8o%20(1).png
2/7/2021 8:00 AMNo19Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinHồng QuốcThành phố Bến Tre: Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi trao quà tết hộ khó khăn/PublishingImages/%C4%90%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20nh%C3%A0%20t%C3%A0i%20tr%E1%BB%A3%20trao%20qu%C3%A0%20cho%20c%C3%A1c%20h%E1%BB%99%20ngh%C3%A8o%20(1).png
2/7/2021 8:00 AMNoĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-hoi-bao-tro-benh-nhan-ngheo-nguoi-tan-tat-va-tre-mo-coi-trao-qua-tet-ho-kho-khan
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao quà tết tại xã Phú HưngBí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao quà tết tại xã Phú Hưng/PublishingImages/B%C3%AD%20th%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20%E1%BB%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20bu%E1%BB%95i%20trao%20qu%C3%A0%20(2).png
2/7/2021 8:00 AMYes20Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinHồng QuốcBí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn trao quà tết tại xã Phú Hưng/PublishingImages/B%C3%AD%20th%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20%E1%BB%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20bu%E1%BB%95i%20trao%20qu%C3%A0%20(2).png
2/7/2021 8:00 AMYesĐã ban hànhbi-thu-thanh-uy-nguyen-van-tuan-trao-qua-tet-tai-xa-phu-hung
Phó bí thư Thường trực Thành ủy  Võ Thanh Hồng thăm, chúc tết doanh nghiệp tết Tân Sửu 2021Phó bí thư Thường trực Thành ủy  Võ Thanh Hồng thăm, chúc tết doanh nghiệp tết Tân Sửu 2021/PublishingImages/Chuc%20tet%20cong%20ty%20Thanh%20Binh%20My%20Thanh%20An.png
2/1/2021 7:00 PMNo24Đã ban hành135000Phó bí thư Thường trực Thành ủy  Võ Thanh Hồng thăm, chúc tết doanh nghiệp tết Tân Sửu 2021/PublishingImages/Chuc%20tet%20cong%20ty%20Thanh%20Binh%20My%20Thanh%20An.png
2/1/2021 7:00 PMNoĐã ban hànhpho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-vo-thanh-hong-tham-chuc-tet-doanh-nghiep-tet-tan-suu-2021
Thành phố Bến Tre:  38/38 phiếu đồng ý đề nghị công nhận xã Phú Nhuận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020Thành phố Bến Tre:  38/38 phiếu đồng ý đề nghị công nhận xã Phú Nhuận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020/PublishingImages/Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20-%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%A9nh%20Kh%C3%A1nh%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.png
1/26/2021 12:00 AMYes11Đã ban hành135000Tin hoạt động UBNDTinHồng QuốcThành phố Bến Tre:  38/38 phiếu đồng ý đề nghị công nhận xã Phú Nhuận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2020/PublishingImages/Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20-%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%A9nh%20Kh%C3%A1nh%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.png
1/26/2021 12:00 AMYesĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-38-38-phieu-dong-y-de-nghi-cong-nhan-xa-phu-nhuan-dat-chuan-xa-ntm-nang-cao-nam-2020
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn Thăm, chúc tết các hộ dân lập nghiệp vùng kinh tế mới ở tỉnh Long AnBí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn Thăm, chúc tết các hộ dân lập nghiệp vùng kinh tế mới ở tỉnh Long An/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/26/2021 12:00 AMYes11Đã ban hành135000Hoạt động Thành ỦyTinHồng QuốcBí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn Thăm, chúc tết các hộ dân lập nghiệp vùng kinh tế mới ở tỉnh Long An/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/26/2021 12:00 AMYesĐã ban hànhbi-thu-thanh-uy-nguyen-van-tuan-tham-chuc-tet-cac-ho-dan-lap-nghiep-vung-kinh-te-moi-o-tinh-long-an
Thành phố Bến Tre: Năm 2021 tuyển gọi 116 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, công anThành phố Bến Tre: Năm 2021 tuyển gọi 116 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an/PublishingImages/Quang%20c%E1%BA%A3nh%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.png
1/24/2021 10:00 PMNo4Đã ban hành135000Thông tin chungTinThành phố Bến Tre: Năm 2021 tuyển gọi 116 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an/PublishingImages/Quang%20c%E1%BA%A3nh%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.png
1/24/2021 10:00 PMNoĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-nam-2021-tuyen-goi-116-cong-dan-thuc-hien-nghia-vu-quan-su-cong-an
Thành phố Bến Tre họp mặt cán bộ hưu trí thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2020Thành phố Bến Tre họp mặt cán bộ hưu trí thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2020/PublishingImages/L%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20t%E1%BB%89nh%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20tai%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.png
1/24/2021 10:00 PMYes16Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinThành phố Bến Tre họp mặt cán bộ hưu trí thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2020/PublishingImages/L%C3%A3nh%20%C4%91%E1%BA%A1o%20t%E1%BB%89nh%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20tai%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.png
1/24/2021 10:00 PMYesĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-hop-mat-can-bo-huu-tri-thong-tin-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-nam-2020
Thành phố Bến Tre: đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2021Thành phố Bến Tre: đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2021/PublishingImages/%C4%90%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20d%E1%BB%B1%20bu%E1%BB%95i%20l%E1%BB%85.png
1/19/2021 2:00 PMYes5Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinHồng QuốcThành phố Bến Tre: đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2021/PublishingImages/%C4%90%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20d%E1%BB%B1%20bu%E1%BB%95i%20l%E1%BB%85.png
1/19/2021 2:00 PMYesĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-don-tiep-quan-nhan-hoan-thanh-nghia-vu-quan-su-nam-2021
Thành phố Bến Tre: họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 61 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2021)Thành phố Bến Tre: họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 61 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2021)/PublishingImages/B%C3%AD%20th%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20%E1%BB%A7y%20-%20Trao%20huy%20hi%E1%BB%87u%2060%20n%C4%83m%20tu%E1%BB%95i%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20cho%20%C4%91%E1%BA%A3ng%20vi%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ni%C3%AAn%20h%E1%BA%A1n.png
1/16/2021 10:00 PMYes10Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinHồng QuốcThành phố Bến Tre: họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 61 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2021)/PublishingImages/B%C3%AD%20th%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20%E1%BB%A7y%20-%20Trao%20huy%20hi%E1%BB%87u%2060%20n%C4%83m%20tu%E1%BB%95i%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20cho%20%C4%91%E1%BA%A3ng%20vi%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%BFn%20ni%C3%AAn%20h%E1%BA%A1n.png
1/16/2021 10:00 PMYesĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-hop-mat-ky-niem-91-nam-ngay-thanh-lap-dang-cong-san-viet-nam-03-02-1930-03-02-2021-61-nam-ngay-ben-tre-dong-khoi-17-01-1960-17-01-2021
Thành phố Bến Tre: Công an thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021Thành phố Bến Tre: Công an thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021/PublishingImages/Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20-%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%A9nh%20Kh%C3%A1nh%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.png
1/15/2021 9:00 PMYes11Đã ban hành135000Tin hoạt động UBNDTinHồng QuốcThành phố Bến Tre: Công an thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021/PublishingImages/Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20-%20Hu%E1%BB%B3nh%20V%C4%A9nh%20Kh%C3%A1nh%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20ch%E1%BB%89%20%C4%91%E1%BA%A1o%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.png
1/15/2021 9:00 PMYesĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-cong-an-thanh-pho-ben-tre-to-chuc-hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-nam-2020-va-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021
Thành phố Bến Tre: trao quà hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khănThành phố Bến Tre: trao quà hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn/PublishingImages/%C3%94ng%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20-%20Ph%C3%B3%20ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20trao%20ti%E1%BB%81n%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20cho%20c%C3%A1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh.png
1/15/2021 12:00 PMNo6Đã ban hành135000Tin hoạt động UBNDTinThành phố Bến Tre: trao quà hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn/PublishingImages/%C3%94ng%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20-%20Ph%C3%B3%20ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20UBND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20trao%20ti%E1%BB%81n%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20cho%20c%C3%A1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh.png
1/15/2021 12:00 PMNoĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-trao-qua-ho-tro-cho-gia-dinh-cac-nan-nhan-tai-nan-giao-thong-co-hoan-canh-kho-khan
Thành phố Bến Tre: triển khai Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ (2020-2025)Thành phố Bến Tre: triển khai Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ (2020-2025)/PublishingImages/B%C3%AD%20th%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20%E1%BB%A7y%20-%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%20tri%E1%BB%83n%20khai%20n%E1%BB%99i%20dung%20Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20b%E1%BB%99%20t%E1%BB%89nh.png
1/15/2021 12:00 PMYes11Đã ban hành135000Hoạt động Thành ỦyTinHồng QuốcThành phố Bến Tre: triển khai Nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ (2020-2025)/PublishingImages/B%C3%AD%20th%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20%E1%BB%A7y%20-%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20Tu%E1%BA%A5n%20tri%E1%BB%83n%20khai%20n%E1%BB%99i%20dung%20Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%20%C4%90%E1%BA%A3ng%20b%E1%BB%99%20t%E1%BB%89nh.png
1/15/2021 12:00 PMYesĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-11-dang-bo-tinh-ben-tre-nhiem-ky-2020-2025
Thành phố Bến Tre: tổ chức kỳ họp thứ 18, HĐND khóa XIThành phố Bến Tre: tổ chức kỳ họp thứ 18, HĐND khóa XI/PublishingImages/Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20H%C4%90ND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20b%E1%BA%BF%20m%E1%BA%A1c%20k%E1%BB%B3%20h%E1%BB%8Dp.png
1/15/2021 11:00 AMNo9Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinThành phố Bến Tre: tổ chức kỳ họp thứ 18, HĐND khóa XI/PublishingImages/Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20H%C4%90ND%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20b%E1%BA%BF%20m%E1%BA%A1c%20k%E1%BB%B3%20h%E1%BB%8Dp.png
1/15/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-to-chuc-ky-hop-thu-18-hdnd-khoa-xi
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG 7 NHIỆM KỲ: 2020 - 2015ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG 7 NHIỆM KỲ: 2020 - 2015/PublishingImages/hinh%20dai%20hoi%20khuyen%20hoc%20Phuong%207.jpg1/13/2021 11:00 AMNo10Đã ban hành135000Mặt trận đoàn thểTinĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG 7 NHIỆM KỲ: 2020 - 2015/PublishingImages/hinh%20dai%20hoi%20khuyen%20hoc%20Phuong%207.jpg1/13/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhdai-hoi-dai-bieu-hoi-khuyen-hoc-phuong-7-nhiem-ky-2020-2015
Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương thành phố Bến Tre năm 2020Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương thành phố Bến Tre năm 2020/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/tong%20ket%20quan%20su%201.jpg

​​

1/10/2021 9:00 PMYes19Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinHội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương thành phố Bến Tre năm 2020/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/tong%20ket%20quan%20su%201.jpg

​​

1/10/2021 9:00 PMYesĐã ban hànhhoi-nghi-tong-ket-cong-tac-quan-su-quoc-phong-dia-phuong-thanh-pho-ben-tre-nam-2020
THÔNG BÁO: Về việc nhận đơn đăng ký kinh doanh hoa, kiểng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bến TreTHÔNG BÁO: Về việc nhận đơn đăng ký kinh doanh hoa, kiểng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/30/2020 10:00 PMYes26Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinTHÔNG BÁO: Về việc nhận đơn đăng ký kinh doanh hoa, kiểng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn thành phố Bến Tre/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/30/2020 10:00 PMYesĐã ban hànhthong-bao-ve-viec-nhan-don-dang-ky-kinh-doanh-hoa-kieng-tet-nguyen-dan-tan-suu-nam-2021-tren-dia-ban-thanh-pho-ben-tre
Thành phố Bến Tre chuẩn bị tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu năm 2021    Thành phố Bến Tre chuẩn bị tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu năm 2021    /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thành phố Bến Tre chuẩn bị tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu năm 2021    

12/30/2020 3:00 PMYes26Đã ban hành135000Tin tức sự kiệnTinThành phố Bến Tre chuẩn bị tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu năm 2021    /Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg

​Thành phố Bến Tre chuẩn bị tổ chức hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Tân Sửu năm 2021    

12/30/2020 3:00 PMYesĐã ban hànhthanh-pho-ben-tre-chuan-bi-to-chuc-hoat-dong-mung-dang-mung-xuan-tan-suu-nam-2021
Thông báo Tuyển  tuyển dụng viên chức các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến TreThông báo Tuyển  tuyển dụng viên chức các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2020 9:00 AMNo93Đã ban hành(None)Thông báo Tuyển  tuyển dụng viên chức các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/27/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Đối thoại lãnh đạo chính quyền với thanh niên thành phố Bến Tre 2019Đối thoại lãnh đạo chính quyền với thanh niên thành phố Bến Tre 2019/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/Doi-thoai-thanh-nien-30-12-2019.png
Sáng ngày 29/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Bến Tre phối hợp Thành đoàn Bến Tre tổ chức Hội nghị đối thoại lãnh đạo chính quyền với thanh niên thành phố Bến Tre 2019. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương, Bí thư Thành đoàn Bùi Tuấn Hải chủ trì hội nghị, cùng sự tham gia của lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố và hơn 200 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn thành phố tham dự.
12/30/2019 12:00 PMNo410Đã ban hànhTin hoạt động UBND(None)Phương ThảoĐối thoại lãnh đạo chính quyền với thanh niên thành phố Bến Tre 2019/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/Doi-thoai-thanh-nien-30-12-2019.png
Sáng ngày 29/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Bến Tre phối hợp Thành đoàn Bến Tre tổ chức Hội nghị đối thoại lãnh đạo chính quyền với thanh niên thành phố Bến Tre 2019. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương, Bí thư Thành đoàn Bùi Tuấn Hải chủ trì hội nghị, cùng sự tham gia của lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố và hơn 200 đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi trên địa bàn thành phố tham dự.
12/30/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Thành phố Bến Tre: Phó Chủ tịch Nguyễn Trúc Lâm kiểm tra công tác phòng, chống hạn mặn tại xã Sơn Đông, Phú NhuậnThành phố Bến Tre: Phó Chủ tịch Nguyễn Trúc Lâm kiểm tra công tác phòng, chống hạn mặn tại xã Sơn Đông, Phú Nhuận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/12/2019, Đoàn làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, do ông Nguyễn Trúc Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre làm trưởng Đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống hạn mặn; việc vận hành các cống ngăn mặn và tình hình sản xuất, sinh hoạt người dân xã Sơn Đông và Phú Nhuận.
12/28/2019 11:00 AMNo435Đã ban hànhTin hoạt động UBND(None)Hồng QuốcThành phố Bến Tre: Phó Chủ tịch Nguyễn Trúc Lâm kiểm tra công tác phòng, chống hạn mặn tại xã Sơn Đông, Phú Nhuận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/12/2019, Đoàn làm việc của Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, do ông Nguyễn Trúc Lâm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre làm trưởng Đoàn đến kiểm tra công tác phòng, chống hạn mặn; việc vận hành các cống ngăn mặn và tình hình sản xuất, sinh hoạt người dân xã Sơn Đông và Phú Nhuận.
12/28/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Thành đoàn Bến Tre phối hợp Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bến Tre Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Hành trình đến với di sản, danh nhân văn hóa và tuyên truyền tác hại ma túy HIV/AIDS”Thành đoàn Bến Tre phối hợp Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bến Tre Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Hành trình đến với di sản, danh nhân văn hóa và tuyên truyền tác hại ma túy HIV/AIDS”/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/hoi-thi-hanh-trinh-den-di-san-2019.png
Ngày 28/12/2019 tại Ráp Lê Anh Xuân, Thành đoàn Bến Tre phối hợp Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bến Tre Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Hành trình đến với di sản, danh nhân văn hóa và tuyên truyền tác hại ma túy HIV/AIDS” với sự tham gia của 05 đội dự thi, 200 học sinh đến từ các trường THCS, THPT, Phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố.
12/28/2019 11:00 AMNo341Đã ban hànhĐoàn Thanh Niên(None)Mai Văn PhúThành đoàn Bến Tre phối hợp Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bến Tre Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Hành trình đến với di sản, danh nhân văn hóa và tuyên truyền tác hại ma túy HIV/AIDS”/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/hoi-thi-hanh-trinh-den-di-san-2019.png
Ngày 28/12/2019 tại Ráp Lê Anh Xuân, Thành đoàn Bến Tre phối hợp Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bến Tre Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Hành trình đến với di sản, danh nhân văn hóa và tuyên truyền tác hại ma túy HIV/AIDS” với sự tham gia của 05 đội dự thi, 200 học sinh đến từ các trường THCS, THPT, Phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố.
12/28/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
TĐ. Bến Tre: Các trường THCS tổ chức Hành trình “Đi tìm địa chỉ đỏ”, giao lưu “Gắn kết yêu thương”, “Học làm người có ích”, sinh hoạt chi đội tại Đình Phú Tự và hoạt động tìm hiểu “Văn hóa dân gian” năm học 2019 – 2020TĐ. Bến Tre: Các trường THCS tổ chức Hành trình “Đi tìm địa chỉ đỏ”, giao lưu “Gắn kết yêu thương”, “Học làm người có ích”, sinh hoạt chi đội tại Đình Phú Tự và hoạt động tìm hiểu “Văn hóa dân gian” năm học 2019 – 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/12/2019, các Liên đội trường THCS trên địa bàn thành phố đã tổ chức Hành trình “Đi tìm địa chỉ đỏ”, giao lưu “Gắn kết yêu thương”, “Học làm người có ích”, sinh hoạt chi đội tại Đình Phú Tự và hoạt động tìm hiểu “Văn hóa dân gian” năm học 2019 – 2020 với sự tham gia của 140 học sinh.
12/28/2019 11:00 AMNo441Đã ban hànhĐoàn Thanh Niên(None)Mai Văn PhúTĐ. Bến Tre: Các trường THCS tổ chức Hành trình “Đi tìm địa chỉ đỏ”, giao lưu “Gắn kết yêu thương”, “Học làm người có ích”, sinh hoạt chi đội tại Đình Phú Tự và hoạt động tìm hiểu “Văn hóa dân gian” năm học 2019 – 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 27/12/2019, các Liên đội trường THCS trên địa bàn thành phố đã tổ chức Hành trình “Đi tìm địa chỉ đỏ”, giao lưu “Gắn kết yêu thương”, “Học làm người có ích”, sinh hoạt chi đội tại Đình Phú Tự và hoạt động tìm hiểu “Văn hóa dân gian” năm học 2019 – 2020 với sự tham gia của 140 học sinh.
12/28/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Liên đoàn Lao động thành phố tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019Liên đoàn Lao động thành phố tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/tong-ket-pt-cong-nhan-vien-chuc-2019.png
Ngày 27/12/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn thành phố năm 2019. Ông Trần Trung Hào-PCT LĐLĐ tỉnh, ông Võ Thanh Hồng-Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tham dự.
12/27/2019 11:00 AMNo379Đã ban hànhMặt trận đoàn thể(None)Phương ThảoLiên đoàn Lao động thành phố tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2019/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/TatCa/tong-ket-pt-cong-nhan-vien-chuc-2019.png
Ngày 27/12/2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn thành phố năm 2019. Ông Trần Trung Hào-PCT LĐLĐ tỉnh, ông Võ Thanh Hồng-Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tham dự.
12/27/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next